×

تماس با پیشخوان خدمات

خواهشمند است جهت دریافت خدمات پشتیبانی، با پیشخوان خدمات شرکت به نشانیservicedesk@parand.ir و یا شماره تلفن های ۸۸۵۰۱۳۵۷ - ۸۸۵۰۱۳۵۸ تماس حاصل فرمایید.

مدیریت مشکل؛ تغییر دهنده بازی، خالق ارزش!

/ / پرند ۱۰۱, مقاله کاربردی
مدیریت مشکل

چگونه از چالش های فرآیندهای نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، خلق ارزش کنیم؟

با وجود اینکه برخی سازمان ها به بحث مدیریت مشکل پرداخته اند؛ چرا به نظر می رسد همچنان رخدادهای تکراری از عوامل موثر در کاهش کیفیت خدمات است؟ آیا به قدر کفایت به موضوع مدیریت مشکل پرداخته نشده است؟ یا اینکه مفاهیم این به روش به درستی درک نشده اند؟ مدیریت موثری بر رویه شناخت و تحلیل مشکلات وجود نداشته است؟ ساختار منسجمی برای این امر تعریف نشده است؟ راه حل های یافته شده به قدری کارآمد نبوده که از تکرار رخدادها جلوگیری کند؟ شاید هم عوامل دیگری در بهره مندی از نتایج فرآیند مدیریت مشکل موثر است؟

به صورت کلی هم‌راستایی فرآیندهای مدیریت رخداد (Incident Management) و مدیریت مشکل (Problem Management) منجر به درهم تنیدگی بسیار این دو فرآیند شده است. فرآیند مدیریت مشکل به یافتن علل وقوع یک یا بیش از یک رخداد می پردازد در حالی که مدیریت رخداد به دنبال بازگردانی خدمت در اولین زمان ممکن است. تمایز این فرآیندها و اینکه از چه مقطعی این دو به یکدیگر تبدیل می شوند از موارد مهمی است که باید به آن پرداخته شود.

برای مطالعه و دریافت مقاله «مدیریت مشکل؛ تغییردهنده بازی، خالق ارزش!»، فرم دریافت مقاله را تکمیل نمائید.

برای دریافت این مقاله، فرم زیر را تکمیل کنید.
بالا