چالش های بانک ها در حوزه بانکداری شرکتی

دغدغه بازمهندسی مدل کسب و کار جهت دستیابی به موقعیتی برتر همواره از مهم‌ترین چالش‌های مدیران ارشد بانک‌هاست. در سال‌های اخیر با اقتباس از مدل‌های کسب و کار مشتری‌محور و الگوی بانکداری جامع بسیاری از بانک‌ها پیاده‌سازی بانکداری شرکتی را مدنظر قرار داده‌اند. این درحالی است که بر اساس تحقیقات جهانی بانک‌ها جهت دست‌یابی به اهداف درآمدی‌شان از مدل مسب و کار بانکداری شرکتی با چالش‌هاش زیر مواجه هستند:

 • محدودیت‌های ناشی از سامانه‌های بانکداری قدیمی به دلیل تمرکز بر حوزه بانکداری خرد
 • عدم پشتیبانی سامانه‌های کنونی از انتخاب، تقسیم‌بندی و تجزیه و تحلیل مشتریان شرکتی
 • عدم نظام‌مندی تاریخچه و تجربه تعامل با مشتری
 • دشواری نظارت و ارزیابی عملکرد پس از استقرار بانکداری شرکتی
 • تعدد کانال‌های ارتباط با مشتری

راهکار بانکداری شرکتی Bank On Corporate


Bank on Corporate ابزاری ویژه در بستر پلتفرم سوئیسی مدیریت خدماتPOB Wendia است که بر اساس تجربه خبرگان بانکداری شرکتی ایران برای مدیریت خدمات بانکداری شرکتی طراحی و بومی‌سازی شده است. این محصول تمامی قابلیت‌های نرم‌افزاری حوزه بانکداری شرکتی شامل انتخاب و جذب مشتری شرکتی، مدیریت روابط با مشتریان شرکتی، تحلیل مشتریان شرکتی و قابلیت هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و طراحی رویکرد تعامل با مشتری را پوشش داده و به مدیران و کارشناسان حوزه بانکداری شرکتی شاخص‌های جهت تصمیم‌گیری بهتر و سودآور ارائه می‌دهد.

قابلیت های کلیدی

برخی از قابلیت های کلیدی راهکار Bank On Corporate به شرح زیر است:

 • پروفایل چند بعدی مشتریان شرکتی
 • داشبوردهای تحلیلی مشتریان شرکتی
 • مدیریت خدمات بانکداری شرکتی
 • مدیریت ارتباط با مشتریان شرکتی
 • مدیریت جریان‌های کاری تعاملات با مشتریان شرکتی
 • مدیریت قواعد بانکداری شرکتی
 • مدیریت مستندات بانکداری شرکتی
 • مدیریت عملکرد بانکداری شرکت در سطوح مختلف (خدمات، تیمی، فردی و...)

راهکار بانکداری شرکتی Bank On Corporate یکپارچه با سامانه های بانکداری

به منظور سهولت کاربری مدیران و کارشناسان حوزه بانکداری شرکتی در دسترسی به داده‌های عملیاتی و خودداری از ورود دستی داده‌های موجود در سایر سامانه‌ها، Bank On Corporate به گونه‌ای طراحی شده است که بتواند با دیگر سامانه‌های بانکداری مانند سامانه‌های بانکداری متمرکز، سامانه‌های ارزی و یا حتی سامانه‌های مجزا و جزیره‌ای اعم از اطلاعات مشتریان، سپره، تسهیلات، مطالبات، خزانه‌داری، وثائق، ضمانتنامه، بازار سرمایه، دریافت/پرداخت، ذینفع واحد و یا سامانه‌های شرکت‌های همکار بانک (بیمه، صرافی، کارگزاری و...) یکپارچه گشته و تمامی تعاملات با مشتریان شرکتی را در بستری واحد به مدیران و کارشناسان حوزه بانکداری شرکتی ارائه نماید.

راهکار بانک آن

بینش بانکداری شرکتی

Bank On Corporate قابلیت‌های منحصربفردی با استفاده از مکانیزم مدیریت شاخص‌های کلیدی عملکرد POB Wendia در اختیار مدیران و کارشناسان حوزه بانکداری شرکتی ارائه می‌دهد. از طریق این مکانیزم شما می‌توانید مشتریان شرکتی را ارزش‌گذاری کرده و استراتژی‌های خاص برای تعامل با آن‌ها تدوین و بر پیشبرد این استراتژی‌ها را از طریق Bank On Corporate نظارت جامع داشته، کیفیت ارتباط با مشتریان را بصورت مستمر رصد نموده و به مبنای قابل اتکایی برای ارزیابی عملکرد پرسنل حوزه بانکداری شرکتی متناسب با اهداف تعیین شده برای ایشان دست یابید.

استقرار راهکار ویژه بانک شما

استقرار Bank On Corporate در بانک شما توسط تیم متخصص و با تجربه‌ای منحصر بفرد در حوزه‌های بانکداری شرکت و راهکارهای سطح Enterprise صورت می‌پذیرد. این تیم ابزار را کاملا متناسب با استراتژی‌ها، اهداف و فرایندهای خاص شما سفارشی‌سازی می‌نمایند. بطوریکه راهکار عملیاتی شده در بانک شما کاملا برای شما طراحی و اختصاصی می‌گردد.

بالا