گروه فناوری پرند و Wendia International موفق به عقد قرارداد همکاری در حوزه فروش و بومی سازی نرم افزار POB برای زبان های فارسی و عربی شدند. بر اساس این قرارداد مشترک، دو شرکت متعهد به بومی سازی نرم افزار Wendia POB، که یکی از نرم افزار های مورد تأييد Pink Elephant برای پشتیبانی از 15 فرآيند ITIL شده است، از نظر زبان و پشتيبانی از تقويم فارسی شده اند. گروه فناوری پرند در ايران مسئول پياده سازی فرآيندهای ITIL بر مبنای نرم افزار Wendia POB شده است.