گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

وجود فهرستی از خدمات برای ايجاد يک درخواست خدمت جديد ضروری می باشد. درخواست خدمات می تواند شامل ارسال رمز عبور مجدد، درخواست خريد لپ تاپ، تعمير کی بورد و … باشد.

مزايای ابزار

  • کمک به مشتری برای انتخاب خدمت مورد نظر با توجه به وجود فهرست کاملی از خدمات
  • ارائه ظاهری جديد از واحد خدمات فناوری اطلاعات سازمان به مشتريان و ارتقاء رضايت مندی مشتري
  • کمک به افراد پيشخوان خدمات برای پاسخگويي سريعتر به نياز مشتريان
  • سازماندهی خدمات بر اساس گروه کاربران و نيازمندی آنها

کليه خدمات در يک نگاه

با استفاده از ابزار می توان کليه خدمات را در يک نگاه در اختيار کاربر قرار داد. در برخی مواقع که تعداد خدمات زياد می باشد، مشاهده همگی در يک محل ساده نمی باشد. با استفاده از ابزار ServiceDesk Plus شما می توانيد خدمات را طبقه بندی کرده و آنها را در طبقه بندی های متفاوت به مشتريان ارائه دهيد.

SDP37-1024x503

تعيين نيازمندی های هر شخص

خدمات بسته به نياز مشتری بايد قابل تعيين باشد. در ابزار می توانيد مشتريان را بر اساس دپارتمان آنها طبقه بندی نماييد و از سوی ديگر دسترسی خدمات را بر اساس دپارتمان تعيين نماييد. به اين ترتيب هر شخص به خدمات حوزه خود دسترسی خواهد داشت.