شنبه, 22 آبان 1400 / انتشار یافته در مقالات, مقاله کاربردی
فرهنگ سازمانی و ITIL4
زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه فرهنگ سازمانی از مباحث جذاب حوزه مدیریت سازمان است. متخصصان این حوزه به این اجماع رسیده‌اند که فرهنگ سازمانی واقعاً وجود دارد و این فرهنگ نقش حیاتی در شکل دادن به رفتار سازمانی ایفا می‌کند، ولی در مورد اینکه فرهنگ سازمانی واقعا چیست هنوز اتفاق نظر کاملی وجود ندارد. بدون وجود یک تعریف مشخص از
دوشنبه, 19 مهر 1400 / انتشار یافته در مقالات, مقاله کاربردی
چابکی سازمان
زمان تقریبی مطالعه: 8 دقیقه برنامه‌ ریزی از دیرباز شالوده مدیریت سازمان محسوب می‌شد. در ابتدای قرن بیستم، هنری فایول، نظریه‌پرداز مدیریت اداری، وظایف مدیران را بدین صورت تبیین نمود: برنامه‌ریزی، سازماندهی، دستور دادن و کنترل کردن. ظرفیت و اشتیاق مدیران به برنامه‌ریزی در طی قرن‌ها توسعه پیدا کرد. مدیریت بر مبنای اهداف یا Management by Objectives (MBO) در اواخر
دوشنبه, 02 تیر 1399 / انتشار یافته در مقالات, مقالات کاربردی ابزار
مدیریت پروژه چابک
زمان تقریبی مطالعه: 7 دقیقه امروزه در بسیاری از پروژه‌های نرم‌افزاری موفق از متدولوژی چابک (Agile) برای مدیریت پروژه‌ها استفاده می‌شود. مدیریت پروژه چابک یکی از جدیدترین راهبردهای مدیریت پروژه است که بیشترین کاربرد آن در پروژه‌های توسعه‌ی نرم‌افزار است. در طی زمان، برای توسعه‌ی این متدولوژی‌ها چارچوب‌های مختلفی تعریف شده که از محبوب‌ترینِ آن‌ها چارچوب اسکرام و روش کانبان
شنبه, 25 شهریور 1396 / انتشار یافته در مطالعه موردی, مقالات
ITSM چابک
زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه آیا ITSM چابک، یک اصطلاح رسمی است و در پشت آن مجموعه ای از دانش نهفته است؟ در واقع، پاسخ این پرسش خیر است! من این واژه را در سال های اخیر بارها شنیده ام، ولی هیچوقت استفاده نکرده بودم تا زمانی که احساس کردم در دنیای ITSM فعلی، ما نیاز به چابکی بیشتری داریم.