شنبه, 01 آبان 1400 / انتشار یافته در مقالات, مقاله کاربردی
مدیریت خدمات
زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه در عصر حاضر فناوری اطلاعات جزء جدائی‌ناپذیر مدیریت سازمان است که به ارائه خدمات با کیفیت، بهینه‌سازی فرآیندهای خدمات‌رسانی و افزایش رضایت مشتریان کمک شایانی کرده است. با اینکه قسمت مهمی از مدیریت فناوری اطلاعات شامل پیاده‌سازی عملکردها و رویکردهای به‌روش‌ بر طبق چهارچوب‌های خدمات فناوری اطلاعات است، اما وجود یک ساز و کار مناسب
شنبه, 12 آبان 1397 / انتشار یافته در مقالات, مقاله کاربردی
بهبود مستمر خدمت
زمان تقریبی مطالعه: 8 دقیقه بهبود مستمر خدمت باید بر افزایش کارایی و اثربخشی و بهینه‌سازی هزینه‌ی خدمات و فرآیندهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) متمرکز باشد. برای دستیابی به این موارد باید بتوانیم فرصت‌های بهبود را در تمام مراحل چرخه حیات خدمات به درستی شناسایی کنیم. هدف اولیه‌ی جلسات بهبود مستمر خدمت (Continues Service Improvement) هم‌راستا کردن خدمات فناوری