سه شنبه, 19 آذر 1398 / انتشار یافته در مطالعه موردی, مقالات
الهام حاجی سامی
زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه مدیریت انتشار و استقرار یکی از زیرفرآیندهای انتقال سرویس به‌شمار می‌رود که وظیفه آن انتقال خدمت از محیط آزمایشگاهی به محیط عملیاتی است. مدیریت انتشار و استقرار شامل چهار مرحله است: برنامه‌ریزی و توسعه؛ ساخت و تست پکیج انتشار؛ استقرار؛ پایش و خاتمه استقرار نرم‌افزار و سخت‌افزار جدید در محیط عملیاتی. نکته مهم در این‌باره،