چهارشنبه, 27 آذر 1398 / انتشار یافته در مطالعه موردی, مقالات
گلنوش مسعودی
زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه گلنوش مسعودی، کارشناس پیاده‌سازی و استقرار گروه فناوری پرند / کارکرد فرآیند مدیریت دسترس‌پذیری خدمت در راستای اثربخشی و کارآمدی فرآیندها و خدمات فناوری اطلاعات است. هدف این فرآیند آموختن از پیروزی‌ها و شکست‌های گذشته و کاربست این تجربیات برای رسیدن به بهبود مستمر خدمت است. در این مسیر، از تجارب کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات (ITIL) و
دوشنبه, 08 مهر 1398 / انتشار یافته در مطالعه موردی, مقالات
الناز شاروان
زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقه درخواست های دسترسی ممکن است از طرق مختلف ارسال شوند. به طور مثال با عنوان درخواست سرویس در سیستم ثبت شوند یا توسط میز خدمات، از طریق منابع انسانی، یا حتی از طریق فرآیند مدیریت تغییر. مدیریت دسترسی، مسئول بررسی و رسیدگی به درخواست­‌های دسترسی است. این فرآیند شامل مواردی مثل کنترل نام کاربری، رمز