یکشنبه, 20 مهر 1399 / انتشار یافته در مقالات, مقاله کاربردی
کاتالوگ خدمات یا سبد خدمات ؛ چطور انتخاب کنیم؟
زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه آیا قصد دارید استراتژی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) سازمانتان را بازطراحی کنید؟ پس در این صورت، احتمالاً با مفاهیم کاتالوگ خدمات و سبد خدمات آشنا هستید. اما اگر هنوز نمی‌دانید برای استراتژی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات سازمانتان به کاتالوگ خدمات یا سبد خدمات یا هر دوی آن‌ها نیاز دارید، نگران نباشید. جای درستی آمده‌اید.
شنبه, 22 شهریور 1399 / انتشار یافته در مقالات, مقاله کاربردی
مدیریت سطح خدمت
زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه مدیریت سطح خدمت چیست؟ مدیریت سطح خدمت یکی از پنج مؤلفه‌ی اصلی چهارچوب ITIL در حوزه‌ی ارائه‌ی خدمات، و بی‌شک یکی از مهم‌ترین فرآیندهای این چهارچوب به شمار می‌آید. خدمات در چهارچوبی که مدیریت سطح خدمت ارائه می‌کند، تعریف می‌شوند. نیازمندی‌های سطح خدمت برای پشتیبانی از فرآیندهای کسب‌وکار، بر اساس اصول مدیریت سطح خدمت تعیین