در حوزه مهندسی نرم افزار و مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPMS فعالیت داشته ام و در زمینه مدیریت و بهینه سازی خدمات فعالیت می کنم.
چهارشنبه, 11 دی 1398 / انتشار یافته در مطالعه موردی, مقالات
نرگس امیرسرداری
زمان تقریبی مطالعه: 7 دقیقه یک روز کاری معمولی است و تیم مشغول انجام وظایف همیشگی است، ناگهان مطلع می‌شوید سروکله رخدادی پیدا شده است. از صدا و لحن نگران مشتری، همکار و مدیر متوجه می‌شوید که این رخداد یک رخداد عادی نیست. به بررسی رخداد و کارکردهایی می‌پردازید که بر اثر رخداد پیش‌آمده، به درستی عمل نمی‌کنند. هرچه پیش‌تر