راهکار Wendia POB به عنوان تنها نرم افزار سازمانی حوزه مدیریت خدمات و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات می باشد که توسط شرکت اصلی برای زبان فارسی بومی سازی گردیده است. به همین علت، امکان استفاده همزمان نرم افزار به زبان های فارسی و انگلیسی بسته به نیاز کاربر، امکان پذیر می باشد. بومی سازی این نرم افزار دارای شاخص های ذیل، در کلیه محیط های نرم افزار مانند دسکتاپ، وب و موبایل می باشد، که در تصاویر قابل مشاهده است:

  • تصحیح نمایش نرم افزار به صورت راست به چپ
  • نمایش کلیه امکانات نرم افزار به زبان فارسی
  • نمایش تاریخ های نمایش داده شده به صورت شمسی
  • نمایش تقویم انتخاب تاریخ به صورت شمسی
  • نمایش گانت چارت در بخش مدیریت پروژه به صورت شمسی
  • نمایش تقویم فردی کارشناسان به صورت شمسی
  • نمایش کلیه نمودارها بر اساس تاریخ شمسی
  • نمایش داده ها در بخش گزارش بر اساس تاریخ شمسی
بالا