شناسایی زمينه جديد کسب و کار

کاهش هزينه ها، سازمانی متکی به خود و انجام بی دردسر عمليات سازمانی، همگی به عنوان آرزوهای سازمان ها می باشند، مخصوصا با توجه به وظايف گسترش يافته و چالش های جديد سازمانی.
رسيدن به اهداف ذکر شده، به سادگی ميسر نمی باشد، از سوی ديگر سازمان های فناوری اطلاعات می بايستی زمينه های جديدی برای درآمدهای کسب و کار را جستجو نمايد.
يک راهکار انعطاف پذير و قدرتمند مديريت خدمات فناوری اطلاعات، می تواند به سازمان ها برای پشتيبانی بهتر از دپارتمان ها و واحدهای کسب و کار، ياری رساند. راهکار مديريت خدمات فناوری اطلاعات Wendia، می تواند به سادگی و بدون نياز به برنامه نويسی برای پشتيبانی و ارتقاء فرآيندهای غير فناوری اطلاعات در بخش های متفاوت شرکت، اختصاصی سازی شود.

“ما توانسته ايم ايميل های منابع انسانی، تماس های تلفنی و ساير وظايف آنها را کاهش دهيم. در زمانی که يک کارمند پيشنهاد کاری برای پيوستن به شرکت ما را می پذيرد، يک بارگزاری داده POB کليه داده های مورد نياز را استخراج، و يک چرخه کار کامل شامل ايميل ها و وظايف را با اختصاص به اشخاص متفاوت در کل شرکت که می بايستی در آن اقداماتی انجام دهند را به کار می اندازد. همه چيز ظرف دو هفته پيش از ورود کارمند جديد به کار انجام می پذيرد”
Aaron Wood، مدير خدمات

مديريت منابع انسانی، فرآيندهای قابل مميزی و ساده، ارتقاء تجربه مشتری

يکی از چالش های معمول و اصلی پيشخوان خدمات، کمبود ارتباط ميان فناوری اطلاعات و منابع انسانی می باشد. تعداد زيادی از دپارتمان های فناوری اطلاعات تجربه استخدام های جديدی را داشته اند که بدون اطلاع آنها انجام شده و در نتيجه تجهيزات و دسترسی های مورد نياز نرم افزارها، آماده نشده است و يا بعد از هفته ها و يا ماه ها متوجه شده اند که شخصی سازمان را ترک کرده است و دسترسی VPN وی، به صورت کامل عملياتی می باشد. دپارتمان های فناوری اطلاعات و منابع انسانی بسياری از مشتريان Wendia يک رابطه بهره ور را با استفاده از انعطاف پذيری و قدرتمندی راهکار مديريت خدمات فناوری اطلاعات Wendia POB، ايجاد نموده اند. از نتايج مثبت آن می توان به اين موارد اشاره کرد:

 • فرآيندهای قابل مميزی و ساده
 • کاهش هزينه ها
 • صرفه جويی در زمان
 • حجم کار کاهش يافته

ارتقاء رایگان نرم افزار

بازار نرم افزارهای مديريت خدمات فناوری اطلاعات به گرانی و پيچدگی شهرت دارند.
به عنوان يک مشتری POB، شما می توانيد همواره به نسخه بعدی POB ارتقاء داشته باشيد و از مزايای آخرين ويژگی های افزوده شده به آن بهره مند شويد، بدون پرداخت هزينه اضافی. نرم افزار POB دارای شاخصه برتر ارتقاء ساده و بدون هزينه می باشد. معمولا مشتريان ما می توانند به سادگی آخرين نسخه نرم افزار را از سرورهای ما دريافت و توسط خودشان نصب کنند.

ارتقاء به نسخه بعدی POB به صورت خودکار انجام می شود و لزوما نيازمند تيمی از مشاوران و مهندسين نمی باشد. در ۲۰ سال گذشته، ارتقاء های نرم افزاری زيادی داشته ايم و مشتريان ما علی الخصوص سادگی ارتقاء ما را تقدير می کنند.

به يادداشته باشيد: توسعه POB بر اساس نياز مشتری صورت می پذيرد. اين بدان معناست که شما به عنوان مشتری، تأثير به سزايی در تعيين ويژگی های انتشار يافته در نسخه های آينده خواهيد داشت.

بازگشت سریع سرمایه

در زمان های پرچالش اقتصادی، سازمان های فناوری اطلاعات با نصيحتهای زياد در خصوص برآورد هزينه های خريد، مواجه می شوند. به عنوان يک شرکت برتر در حوزه راهکارهای مديريت خدمات فناوری اطلاعات برای بيش از ۲۰ سال، شرکت Wendia درک مناسبی از ارائه بازگشت سرمايه سريع و قابل اندازه گيری در قبال سرمايه گذاری های نرم افزاری دارد.
انعطاف پذيری و قدرت يک راهکار مديريت خدمات فناوری اطلاعات خلاقانه، می تواند شما را در درک بردهای سريع ياری رساند.

اتوماسیون فرآیندها

در حال حاضر، هزينه ها و موضوعات منابع انسانی بيش از ۵۰% بودجه فناوری اطلاعات را مصرف می نمايند. با استفاده از فرآيندهای ساده شده و خودکار در سازمان فناوری اطلاعات، هزينه ها می تواند به صورت چشم گيری کاهش يابد و منابع می توانند با بهره وری بيشتر بر روی ايده های خلاقانه جديد برای پشتيبانی از کسب و کار، به کار گماشته شوند.

شاخص کلیدی عملکرد

يکی از آثار سریع مقادير قابل اطمينان و در لحظه، شفافيت بالا در داده ها می باشد. مديريت يک نمای کلی کامل از حجم واقعی کارها، مشکلات احتمالی و ميانگين زمان انجام فرآيندها و راه حل ها را به ارمغان می آورد. شاخص های کليدی عملکرد به شما يک پايه مستحکم برای بهينه سازی فرآيندها در سازمان و ارتقاء کيفيت کلی خدمات را می دهد.

مزایای اصلی

مزایایی که راهکار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات Wendia در اختیار شما قرار می دهند.

 • ساده سازی و استاندارد نمودن فرآیندها
 • ساده سازی فعالیت ها
 • افزایش بهره وری
 • کاهش هزینه ها (منابع انسانی)
 • استفاده از منابع به صورت حداکثر برای پشتیبانی از کسب و کار

عوامل برد سریع

مزایایی که شما را پیروز میدان خواهد ساخت:

 • پورتال کاربران
 • کاهش هزینه های تماس
 • بهبود تجربه مشتری
 • خدمات ۲۴ ساعته
 • ارتقاء کیفیت سرویس
 • کاهش هزینه ها به ازای هر واقعه
 • بهینه سازی سطوح خدمات

کاتالوگ خدمات

با ایجاد کاتالوگ خدمات قابل ارائه توسط سازمان فناوری اطلاعات شما، مزایای زیادی را به دست خواهید آورد، از جمله:

 • ایجاد یک نمای کلی و یکنواخت از خدمات ارائه شده
 • افزایش شفافیت خدمات موجود و هزینه های مرتبط
 • ارتقاء تجربه مشتری

در این رقابت شما برنده اید!

مزایای Wendia شما را پیشتاز خواهد کرد...

استقرار سریع و آسان

سرعت کسب و کارها روز به روز در حال افزايش می باشد. ما همواره در ارائه نسخه های جديد POB، با سرعت بالا متعهد بوده ايم و در حال حاضر نيز اين امر سريعتر صورت می پذيرد. محيط .NET به عنوان يک محيط معماری باز نيز به ما فرصت های زيادی برای توسعه داده است.

منظور ما از سرعت، سرعت در تحويل نيز می باشد. نرم افزار ما با استفاده از متودولوژی های استقرار سريع، نصب و راه اندازی می گردد. اندازه گيری ما در اين حوزه بر اساس روزها و هفته ها است و نه ماه ها. همين امر در خصوص ارتقاء نرم افزار نيز مصداق دارد. به طور کلی، ارتقاء به نسخه جديد معمولا با هزينه های زيادی همراه است، مخصوصا زمانی که اختصاصی سازی در آن اتفاق افتاده باشد. نرم افزار بر اساس تکنولوژی استوار شده است که مسير ساده ای را برای ارتقاء فراهم می آورد حتی در صورتی که شما نرم افزار را بر اساس نيازهای خود اختصاصی سازی کرده باشيد. ما بر اين عقيده هستيم که ارتقاء نرم افزار نيازمند تيمی از مهندسين و مشاورين برای بازمهندسی نرم افزار نمی باشد. در 20 سال گذشته، ما تعداد زيادی ارتقاء نرم افزار داشته ايم، و مشتريان ما بالاخص قدردان سادگی ارتقاء ارائه شده توسط ما بوده اند.

 

نصب اختصاصی به معنای نصب سریع

مزيت POB اين است که می توانيم نصب و راه اندازی آن را بر اساس فرآيندهای اختصاصی سازمان شما و راهکارهای نرم افزاری فعلی، تطبيق دهيم. اینگونه نیست که نرم افزار نصب شود و سپس تيمي از مهندسين برای تطبيق آن به سازمان شما بیایند. ما پيش از شروع کار مدت زمان کوتاهی را برای شناسايي محيط شما، نيازها و اهدافتان صرف می کنيم. و چون کار اصلی پيش از شروع انجام می شود، می توانيم POB را به سرعت در محيط شما راه اندازی کنيم.
انتخاب یک نرم افزار جدید به اندازه کافی سخت است،
چرا باید برای کارکرد کامل آن نیز زمان زیادی صبر کرد؟

انعطاف پذیری با استفاده از امکانات نرم افزار

انعطاف پذیری یک نیاز است

نرم افزار POB همواره انعطاف پذيری را به عنوان مزيت رقابتی خود در طراحی در نظر گرفته است. ما می دانيم که شما نيازمند اتصال و تبادل اطلاعات با منابع متفاوتی از جمله پايگاه های داده، بستر ها و محصولات ديگر می باشيد. برخی از اين فرآيندها ممکن است در ابر و يا در مرکز شما باشند. ولی تمامی آنها بی همتا و نيازمند يک راهکار نرم افزاری انعطاف پذير برای تطابق با نيازمندی های شما هستند. و برای POB، انعطاف پذيری به معنای روزهای زيادی برای اختصاصی سازی جهت انطباق با فرآيندهای کسب وو کار شما نمی باشد، انعطاف پذيری به عنوان پايه ای توسعه ما همواره وجود داشته است.

نرم افزار POB با فرآيندهای کسب و کار شما سازگار است

فرآيندهای کسب و کار شما همانند کسب و کارتان بی همتا می باشند. آن ها در مدت زمان طولانی ايجاد شده اند و در حال حاضر بر اساس نياز شما می باشند. ما اين موضوع را درک می کنيم. برای همين ما شما را اجبار به خريد يک نرم افزار آماده نمی نماييم. شما می توانيد از POB در ابر و يا در مرکز داده خود بهره مند شويد. هدف ما سازگاری با فرآيندهای کسب و کار شما می باشد، نه سازگاری شما با فرآيندهای کسب و کار ما.

يکپارچه سازی با محيط فعلی

ما با استفاده از POB، يکپارچه سازی را بدون کمترين کمبودی با زير ساخت و محيط فعلی شما انجام می دهيم. با توجه به تخصصی شدن صنعت فناوری اطلاعات، نياز به يکپارچه سازی با سيستم های دیگر، حياتی شده است. از ابتدا، ما سيستم خود را با قابليت يکپارچه سازی طراحی کرده ايم. با توجه به اينکه هيچ شرکتی نمی تواند، کليه راهکارهای نرم افزاری را در کنار يکديگر ارائه دهد، شرکت Wendia به عنوان بهترين ارائه دهنده راهکار مديريت خدمات فناوری اطلاعات از نياز به اتصال به سيستم های فعلی مطلع است و راهکار خود را بر اين اساس توسعه می دهد.

قابلیت های نرم افزار
بالا