مدیریت گردش کار

  • مدیریت گردش های کاری عمومی برای تضمین کیفیت و افزایش بهره وری
  • برنامه ریزی گردش کار بر اساس تخمین زمان از پیش تعریف شده
  • برنامه ریزی خودکار فرآیند بر اساس زمان های کاری مسئولین گردش کار
  • مطلع ساختن مسئولین گردش کار و مشتری از وضعیت فعالیت ها
  • خودکارسازی فرآیندها از طریق به روز رسانی CMDB و یکپارچه سازی ها
  • کنترل مالی فرآیند بر اساس ثبت زمان، استفاده از اقلام و قطعات یدکی
اطلاعات بیشتر

گردش های کاری POB برای تعریف و رسمی سازی فرآیندهای کسب و کار استفاده شده و شامل مراحل و اقدامات متعددی می باشند؛ همچنین به منظور دستیابی به نتیجه نهایی معمولا دربرگیرنده توانایی ها، ظرفیت ها و بخش های مختلفی از سازمان خدمات هستند. گردش های کاری جنبه عمومی دارند؛ بدین معنا که می توان آن ها را برای هر فرآیند و یا روندی در POB، از جمله تغییرات، پروژه ها، نشر، مشکلات و... نیز بکار برد.

شما با گردش های کاری POB ، قادر به ساده سازی فرآیندهای کاری و مدیریت و ارائه اسناد متحد و یکپارچه خواهید بود. گردش های کاری به منظور آنکه همواره بتوانند نیازهای کسب و کار شما را برآورده سازند، به طور مداوم مورد ارزیابی، بهینه سازی و انطباق قرار می گیرند.

قالب های گردش کار

تعریف قالب های گردش کار به منظور تضمین کیفیت، افزایش بهره وری و حفظ محدودیت های زمانی ضروری است.
قالب ها همراه با پرسنل خدمات و واحدهای کسب و کار توسعه یافته و پس از تأیید، در POB جنبه عملیاتی پیدا می کنند.

ساده سازی گردش های کاری

با تعریف یک قالب برای یک گردش کار و اطمینان از کارآمد بودن آن، می توانید قالب مذکور را برای هر گردش کار دیگری نیز استفاده کنید تا بر اساس سطح کیفی تعریف شده انجام پذیرد. بر اساس تجربه، قالب ها می توانند برای تأمین نیازهای کسب و کار شما، به طور مداوم مورد ارزیابی، بهینه سازی و انطباق قرار گیرند.

مدیریت گردش کار

تضمین کیفیت، افزایش بهره وری و حفظ محدودیتهای زمانی

مسئولیت هایی کاملا تعریف شده

تعریف روشنی از مسئولیت، موجب می شود که هر مرحله در گردش کار شما، کاملاً موثر و بدون تأخیر از بخشی به بخش دیگر تحویل داده شود، بدین ترتیب فاصله زمانی بالقوه بین فعالیت ها، حذف می گردد.

برای هر گام در گردش کار، یک مسئول و یک هماهنگ کننده تعریف می شود که در زمان اجرای فعالیت های گردش کار، اطلاعاتی را از طریق ایمیل یا SMS از سیستم پیام رسان داخلی POB دریافت می نمایند.

هنگامی که یک فعالیت به پایان می رسد، فعالیت های بعدی به صورت خودکار به جریان افتاده و به مسئول مربوطه، سپرده می شوند. منبع هر گردش کار می تواند عملکرد آن را کنترل کند. این منبع می تواند مدیرتغییر، هدایت کننده پروژه، مدیر مشکلات و یا مدیر خدمات باشد.

گردش کار و هر یک از فعالیت های موجود در آن، دارای چندین فيلد RTF هستند تا اسناد و مدارک گوناگون را ذخیره نمایند. فيلد RTF به متن های فرمت شده، جداول، عکس ها، فیلم ها، لینک ها و... اجازه می دهد تا در POB ذخیره شوند. هنگام اجرای گردش کار، POB به طور خودکار یک گزارش ممیزی ایجاد کرده و اسناد مربوط به تغییرات فعالیت ها و یا خود گردش کار را تدوین می کند. گزارش ممیزی ارائه دهنده اطلاعات مربوط به نوع استفاده، فرد استفاده کننده و زمان استفاده است.

نرم افزار POB بر اساس پارامترهایی همچون: زودترین زمان شروع و دیرترین زمان اتمام طرح بر اساس تاریخ های تعیین شده یا تاریخ مراحل مهم و...، به صورت خودکار اقدام به برنامه ریزی گردش کار می نماید.
برنامه ریزی گردش کار می تواند بر اساس هرکدام از تقویم های کاری ایجاد شده توسط شما (رای مثال 8:00 - 16:00 روزهای کاری، 6:00 - 20:00 روزهای کاری، 24×7 و...) صورت پذیرد. می توان فعالیت هایی را که می بایست در زمان مشخصی انجام گیرند، تعریف نمود تا POB با در نظر گرفتن این برنامه مشخص، ادامه گردش کار را برنامه ریزی کند.

در نرم افزار POB می توان زمان ارسال اطلاعیه ها به پرسنل خدمات یا مشتریان را تعریف نمود. اطلاعیه هایی مانند:
اطلاع رسانی به مسئول فعالیت به هنگام نشر آن یا به مشتری هنگام شروع گردش کار، اطلاع رسانی به مسئول گردش کار در صورت عدم شروع فعالیت در زمان برنامه ریزی شده یا عدم پایان پذیری آن در زمان مشخص شده و یا اطلاع رسانی به مسئول قالب گردش کار در صورتی که زمان صرف شده بیش از برآوردهای برنامه ریزی شده باشد.

در هر گردش کار، فعالیت های خاصی می توانند به طور خودکار و بدون دخالت نیروی انسانی، اجرا گردند. فعالیت هایی از جمله: اجرای نگهداری از POB CMDB ، اجرای نگهداری از سیستم های خارجی مانند ایجاد کاربر AD یا حساب Exchange و یا ارسال نامه ای به سهامداران در مورد عملکرد گردش کار و...

با اجرای گردش کار، استفاده از منابع مرتبط نظیر زمان، اقلام و... گزارش می شود.
همچنین در صورت پرداخت هزینه از سوی مشتری، شمار منابع پیش بینی شده در قیاس با منابع استفاده شده، اطلاعات هزینه کل و حتی ارائه صورتحساب، می تواند در دسترس او قرار گیرد.

هر کاربر در POB دارای یک تقویم کاری است که فعالیت های مرتبط با او را نمایش می دهد، این تقویم می تواند با MS Outlook یا تقویم Notes مرتبط شده و تمامی زمان های آزاد فرد مشخص گردند.
چنین قابلیتی، ابزاری بی نظیر را در اختیار فرآیند برنامه ریزی قرار می دهد که از طریق آن می توان پیش از اختصاص فعالیتی به یک کاربر، امکان انجام آن را بررسی نمود.

بالا