مدیریت پیشخوان خدمات

 • مدیریت رخداد و هوشیاری نسبت به رخدادی که سرویس را مختل نماید
 • مدیریت مشکلات، به منظور حل و فصل علل ریشه ای رخدادها
 • مدیریت چرخه حیات پشتیبانی شامل ثبت تاریخچه، وضعیت و اولویت
 • پایگاه دانش به منظور دستیابی خودکار به اهداف پاسخ
 • مدیریت وظایف به منظور کنترل انجام مسئولیتها در فرآیند حل مسئله
 • ثبت نظر مشتریان با استفاده از ابزار نظرسنجی در خصوص خدمات
اطلاعات بیشتر

مدیریت پيشخوان خدمات POB شما را قادر به دریافت، ورود، مدیریت و حل و فصل درخواست های سرويس، وقایع، مشکلات، درخواست های تغيير و... می نماید. بعلاوه POB به شما در بهبود و کنترل پایگاه دانش کارکنان پشتیبانی و کاربران، یاری می رساند تا نسبت به حل مسائل به شکلی سریع و موثر اطمینان خاطر یابید. نرم افزار POB به راحتی می تواند با استفاده از رابط وب یا تلفن همراه، CTI ،Microsoft Outlook ،Lotus Notes، نرم افزارهای مديريت سیستم، و... با محیط کنونی فناوری اطلاعات شما، یکپارچه گردد.

مدیریت پيشخوان خدمات POB در کنترل، مدیریت و توسعه عملکردهای خدمات و بخش پشتیبانی و در نتیجه حضور موثر در بازار رقابتی و پاسخگویی به نیاز مشتریان، شما را یاری می دهد.

مزايا برای سازمان شما

مدیران می توانند اطمینان خاطر داشته باشند که POB کیفیت، عملکرد و سطح خدمات را دائماً پیگیری می نماید. POB با آماده سازی خودکار برنامه فعالیتی دقیق برای تک تک کارشناسان، قادر است منابع در دسترس را شناسایی و یا فعالیت های مربوط به حل مشکلات را برنامه ریزی و پیگیری نماید. نرم افزار POB ابزاری است ارزشمند برای شناسایی و پاسخ به روند های در حال ظهور و خواسته های جدید کسب و کار.

مزايا برای کاربر

مديريت پيشخوان خدمات (SDM) ابزار گرافیکی مورد نیاز برای مدیریت تماس های مرکز پشتیبانی مشتری را در اختیار مشاوران پيشخوان خدمات قرار می دهد. بدين ترتیب آن ها می توانند به پایگاه دانش کامل، دسترسی پیدا کرده و به روند حل مسائل سرعت بخشند. نرم افزار POB پرداخت تمامی خدمات را تضمین می نماید، حال چه از طریق توافقات سطح خدمات و چه از طریق صورتحساب های دقیق و خودکار رخدادها و درخواست خدمات.

مزایا برای حفظ رقابت

مدیریت پيشخوان خدمات POB در کنترل، مدیریت و توسعه عملکردهای خدمات و بخش پشتیبانی و در نتیجه حضور موثر در بازار رقابتی و پاسخگویی به نیاز مشتریان، شما را یاری می دهد.

مدیریت پیشخوان خدمات

مدیریت واقعه، درخواست، مشکل، رخداد، دانش، دسترسی و ظرفیت

مدیریت واقعه و مشکل

مديريت پيشخوان خدمات POB اطلاعات مورد نیاز شما را در اختیارتان قرار می دهد تا بدین ترتیب تنها از طریق یک پنجره قادر به ارائه با کیفیت ترین خدمات به مشتریان خود باشید.

 • مدیریت رخداد و هر رویدادی که می تواند تولید را مختل و یا دچار وقفه نماید.
 • مدیریت مشکلات، به منظور حل و فصل علل ریشه ای رخدادها
 • مدیریت جزئیات تاریخچه
 • وضعیت (جدید، در حال پیشرفت، در حالت تعلیق، اختصاص يافته، حل شده و بسته)
 • تاثیر/ اولویت کسب و کار
 • زمان صرف شده و هزینه ها
 • پایگاه داده پیکربندی با کارایی بالا
 • پایگاه دانش دقیق و حاوی خطاهای شناخته شده
 • یکپارچگی با مدیریت سطح خدمات به منظور دستیابی خودکار به اهداف پاسخ

مدیریت وظایف این امکان را در اختیار بسیاری از افراد قرار می دهد تا بدون ایجاد خللی در انجام مسئولیت ها، در فرآیند حل مسئله، شرکت نمایند. در POB تمامی وظایف با Microsoft Outlook هماهنگ شده اند تا نمای کلی در ساده ترین شکل خود باشد.

مدیریت منابع POB این فرصت را در اختیار شما قرار می دهد که زمان، مواد و سایر هزینه های مورد استفاده در یک واقعه و یا درخواست خدمات را حفظ نمایید. این روند به کاهش هزینه ها کمک نموده و بر سود دهی هریک از مشتریان و نیز توافقات سطح خدمات، نظارت می نماید.

نرم افزار POB این فرصت را در اختیار شما قرار می دهد که برای زمان، مواد و مخارج مورد استفاده در طول فرآیند حل مسئله، درخواست صورتحساب نمایید تا تمامی هزینه ها از طریق توافقات سطح خدمات و یا یک صورتحساب مجزا لحاظ شوند.

با مدیریت دانش برای حل و فصل وقایع، روند حل به طور قابل توجهی بهبود می یابد. در POB شما می توانید دانش را بدست آورده و توزیع نمایید، نتیجه گیری کنید، برای مشکلات خود راه حل بیابید و دسترسی به دانش را در سراسر سازمان خود میسر سازید. سپس می توانید دانش را از طریق پورتال کاربران POB، در اختیار مشتریان خود قرار دهید تا بتوانند مشکلات احتمالیشان را حل نمایند.

ماژول مديريت پيشخوان خدمات دارای یک برنامه عملکرد نظرسنجی می باشد که می توان آن را به برنامه اضافه نمود. نظر سنجی ها ابزاری ارزشمند برای اطلاع از نظر مشتریان در رابطه با خدمات رسانی به ایشان می باشد.

عملکرد نظارت POB یا مرورگر شاخص های کليدی عملکرد، امکان نظارت بر هرنوع فرآیند بحرانی، هدف، اجرا، سطح خدمات و... را برای شما فراهم می آورد. نرم افزار نظارت، یکی از بخش های اصلی فرآیند حل مسئله است و می تواند متناسب با نیاز هریک از کاربران راهکار POB تنظیم شود.

امکانات بخش گزارشات، شما را قادر به ایجاد گزارش هایی در رابطه با هر نوع شاخص کليدی عملکرد می سازد و به شما اطمینان خاطر می دهد که به اهداف کسب و کار خود دست یافته اید. در دسترس بودن آمار و گزارشات آنلاین، شما را قادر می سازد به طور مداوم بر رضایت مشتری، کیفیت خدمات، سودآوری و روند بازار نظارت داشته باشید.

بالا