مدیریت سطح خدمات

 • پیگیری کیفیت خدمات از طریق وارد نمودن و پیگیری هر نوع توافقنامه
 • مدیریت سطح توافقنامه و سطح عملیات خدمات و قراردادهای الزام آور
 • مدیریت ساعات پشتیبانی، گارانتی، زمانهای مقرر، منابع و هزینه خدمات
 • مرتبط ساختن قرارداد با مشتری،‌ اقلام پیکربندی، SLA - OLA - UC
 • کنترل بودجه، از شبیه سازی پیش بینی ها بر اساس خدمات فعال
 • درخواست صورتحساب بر اساس قراردادهای سطوح توافقنامه خدمات
اطلاعات بیشتر

مدیریت سطح خدمات POB شامل توافقنامه های سطح خدمات می شود، که تمامی شرایط ارائه دهنده خدمات و مشتری و مسئولیت های طرفین را تعریف می نمایند. کاتالوگ خدمات نیز، تمامی خدمات موجود را تعریف می کند. قراردادهای بین تأمین کنندگان خدمات برون سازمانی و درون سازمانی، پشتیبانی می شوند تا حمایت قراردادهای زیربنایی از اهداف SLA، مورد اطمینان قرار گیرد. این سیستم می تواند مبنایی برای تزریق سرمایه باشد تا تضمینی بر بازگشت سرمایه باشد.

مدیریت سطح خدمات POB ابزاری ارزشمند برای بهبود کیفیت خدمات است و با کاهش وقفه در خدمت رسانی، صرفه جویی های مالی قابل توجهی را موجب می گردد. با این ابزار، کارمندان فناوری اطلاعات زمان و تلاش کمتری را صرف کرده و مشکلات کمتری برای حل خواهند داشت.

مزايا برای سازمان شما

مدیریت سطح خدمات POB ابزاری ارزشمند برای بهبود فرهنگ خدمات رسانی است که با افزایش کیفیت خدمات و کاهش وقفه در آن، صرفه جویی های مالی قابل توجهی را موجب می گردد. با این ابزار، کارمندان فناوری اطلاعات نیازمند صرف زمان و تلاش کمتری هستند و مشکلات کمتری برای حل کردن خواهند داشت. بعلاوه، مشتریان IT نیز می توانند فعالیت ها و وظایف خود را، بدون هیچ گونه تأثیر نامطلوبی انجام دهند.

مزايا برای کاربر

مدیریت سطح خدمات POB به کارکنان پشتیبانی کمک می کند تا به آستانه خدمات مورد نیاز، دست یابند و بدين ترتیب در روابط با مشتریان و کیفیت خدمات، بهبود حاصل گردد. با تعریف دقیق انتظارات و چارچوب های زمانی، تمامی اپراتورهای سیستم، برداشت یکسانی از اولویت ها و فرآیندهای ارجاع خواهند داشت. علاوه بر این، شفافیت در چارچوب های روابط و زمانبندی، هنگام سرویس دهی پشتیبان های خارجی نیز، ملموس خواهد بود.

مزایا برای حفظ رقابت

هدف اصلی یک شرکت، حفظ و بهبود کیفیت خدمات فناوری اطلاعات به منظور بهبود ارتباط بین نیازهای مشتری، عملکرد، منابع و توجیه هزینه ها است. افزایش مستقیم خدمات با کیفیت، منجر به ارزیابی مشتری از بازگشت سرمایه است.

مدیریت سطح خدمات

ابزاری ارزشمند برای بهبود فرهنگ خدمت رسانی

توافقنامه سطح خدمات

نرم افزار POB اطلاعات دقیقی از جمله مقادیر، تاریخ ها، تخفیف ها و شاخص ها را کنترل نموده و مشتریان و محصولات مربوط به هر قرارداد را با هزینه های خدمات و تخفیف ها و... پیوند می دهد. سپس، هزینه خدمات به طور خودکار محاسبه شده و بر اساس اجزای آن، صورتحساب تنظیم می گردد. در این زمینه موارد زیر برای شما حاصل می گردد:

 • وارد نمودن و پیگیری هر نوع توافقنامه
 • وارد نمودن تمامی اطلاعات دقیق، از جمله ساعات پشتیبانی، زمان های مورد نظر، تاریخ های گارانتی، تاریخ های انقضا، منابع، هزینه خدمات و...
 • مرتبط ساختن مشتری با توافقنامه
 • مرتبط ساختن اقلام پیکربندی با توافقنامه
 • یکپارچه ساختن متن سند قرارداد
 • مرتبط ساختن توافقنامه های پشتیبانی تامین کننده
 • مرتبط ساختن توافقنامه های عملیاتی
 • مرتبط ساختن قراردادهای زیربنایی

تمامی خدمات ارائه شده و ویژگی ها و مشخصات آن ها در POB، فهرست بندی و مدیریت می شوند. این اطلاعات به هنگام ورود یک SLA جدید، مورد استفاده قرار گرفته و موجب سهولت استفاده از سیستم و تضمین اعتبار خدمات ارائه شده به مشتریان می شود.

توافقنامه سطح عملیاتی، مجموعه ای از اهداف متصل به هم را برای گروه های پشتیبانی داخلی تنظیم می نماید که اهداف موجود در SLA ها را پی ریزی می کند. توافقنامه سطح عملياتی شامل هر یک از این موارد در زنجیره پشتیبانی می شود.

قراردادهای الزام آور با پیمانکاران، می توانند مرتبط با هر نوع قرارداد خدمات باشند تا خدمات پشتیبانی ارائه شود. بعلاوه، این فرآیند می تواند به محاسبه سودآوری قراردادهای خدمات نیز یاری رساند.

صورتحساب مرتبط با درخواست ها، در نرم افزار POB ایجاد می شود تا از صحت اطلاعات مندرج در آن، اطمینان حاصل شود. ضمن آنکه خدمات ارائه شده، اما درج نشده در قرارداد را می توان توسط POB مدیریت نمود تا در صورتحساب لحاظ شوند.

شما می توانید از طریق ویندوز و یا مرورگرهای وب، به راهکار POB دسترسی پیدا کنید.

با شبیه سازی پیش بینی های بودجه براساس خدمات فعال، کنترل بودجه صورت می گیرد.

عملکرد نظارت POB یا POB KPI Explorer این امکان را برای شما فراهم می آورد تا بر
هر فرآیند مهم، هدف، عملکرد، سطح خدمات و... نظارت داشته باشید. کارکرد نظارت، جزء
بخش های مهم فرآیند مدیریت خدمات است و آن را می توان متناسب با نیاز هر کاربر POB تنظیم نمود.

امکانات بخش گزارشات، شما را قادر به ایجاد گزارش هایی در رابطه با هر نوع شاخص کليدی عملکرد می سازد و به شما اطمینان خاطر می دهد که به اهداف کسب و کار خود دست یافته اید. در دسترس بودن آمار و گزارشات آنلاین، شما را قادر می سازد تا به طور مداوم بر رضایت مشتری، کیفیت خدمات، سودآوری و روند بازار، نظارت داشته باشید.

بالا