کوکی های وب سایت

کوکی ها فایل های متنی کوچکی هستند که در رایانه شما ذخیره می شوند تا وب سایت بتواند تجربه کاربری بهتری را در اختیار شما بگذارد. به طور عمومی، کوکی ها برای اطلاعات کاربری استفاده می شوند، مواردی مانند کارت های بانکی، تا سایت ها و اپلیکیشن های مربوطه بتوانند اطلاعات مورد نیاز را استخراج کنند.

اگرچه کوکی ها باعث بهبود سرعت مرورگر شما خواهند شد، اما شما مختار خواهید بود که آن ها را غیرفعال کنید. بسته به مرورگر شما، روش های متفاوتی برای این کار وجود دارد. می توانید به این لینک مراجعه کنید تا اطلاعات بیشتری راجع به کوکی ها بدست آورید.

بالا