مدیریت خدمات کسب و کار

(Enterprise Service Management (ESM

فعالیت هایی که در سازمان ها رخ می دهند دارای پیچیدگی و تنوع می باشند.
فرآیندهای اصلی کسب و کار که به صورت مستقیم برای مشتریان سازمان ارزش آفرینی می نمایند، وابسته به عملیات و زیرساخت های داخلی کسب و کار از قبیل فناوری اطلاعات، منابع انسانی، تدارکات، مالی، حقوقی و... می باشند.
این فرآیندها قطعا باید به صورت جامع توسط نرم افزارهای عملیاتی سازمان مدیریت شوند. اما تعداد زیادی از تراکنش های درون سازمانی و برون سازمانی قابل پوشش توسط این نرم افزارها نمی باشند، همانند درخواست برای راهنمایی، درخواست اطلاعات و شیوه انجام درخواست ها. در این حوزه، نرم افزارهای مدیریت خدمات کسب و کار نقش کلیدی خود را ایفا می نمایند.

راهکار جامع Wendia POB

وجود یک پورتال واحد برای انجام تراکنش های درون سازمانی و برون سازمانی بر اساس یک نرم افزار مدیریت خدمات کسب و کار می تواند نتایج ذیل را در پی داشته باشد:

  • دریافت پشتیبانی و اطلاعات از سایر واحدهای سازمانی به سادگی
  • اطلاع از زمان دریافت پشتیبانی و اطلاعات مورد نیاز
  • توانایی در ارجاع درخواست ها برای اطمینان از انجام آن ها بر اساس زمانبندی های صورت پذیرفته
  • تجمیع اطلاعات برای توانمندسازی استراتژیک سازمان در راستای اولویت بندی منابع و تغییرات
  • مدیریت و اجرای درخواست های سایر بخش های کسب و کار به صورت موثر
  • دریافت گزارشات در زمان مورد نیاز برای ایجاد شفاف سازی در فرآیندهای سازمانی
  • توانایی توسعه نوآوری در فرآیندهای کسب و کار سازمان

مدیریت خدمات منابع انسانی باعث تسهیل و بهبود ارائه خدمات واحد منابع انسانی با استفاده از کاتالوگ خدمات کاربران و فرآیندهای خودکار ایجاد شده از قبل می گردد. زمانی که درخواست ها از طریق کاتالوگ سرویس منابع انسانی ارائه می شود، موارد به صورت خودکار به مسئولین مرتبط در واحد منابع انسانی برای انجام ارجاع می گردد. گزارشات یکپارچه تصویر کاملی از حجم و نوع درخواست ها را به مدیریت منابع انسانی ارائه می دهد تا از طریق همسو سازی منابع و خدمات، فرصت ارتقاء خدمات را داشته باشد.

درخواست های منابع انسانی از تقاضاهای مرخصی تا ورود و خروج کارکنان و یا مدیریت شکایات را شامل می شود. متأسفانه بسیاری از ابزارهای مدیریت موارد منابع انسانی فاقد گردش های کاری لازم بوده و یا پیچیدگی بالایی را دارا می باشند، که باعث می شود درخواست ها به صورت دستی و یا تلفن و یا از طریق پست الکترونیک مدیریت شوند. این موضوع نه تنها باعث کاهش کیفیت ارائه خدمات می شود، بلکه ممیزی، رهگیری و گزارشگیری لحظه ای را با محدودیت مواجه می نماید. در نتیجه این موضوع باعث سختی درک، اندازه گیری و یا گزارشگیری مدیریت منابع انسانی در خصوص بهره وری و تأثیر آن در کل کسب و کار میگردد.

افزایش بهره وری کارکنان

استانداردسازی فرآیند درخواست های واحد منابع انسانی با استفاده از ارائه پورتال کاربران به کارکنان که نقش یک ویترین منابع انسانی برای کسب و کار را بازی می کند

کاهش هزینه های عملیاتی

ارائه خدمات ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته از طریق پورتال کاربران منابع انسانی، در کنار یک پایگاه دانش کامل، باعث کاهش استعلام ها و در نتیجه کاهش هزینه های واحد منابع انسانی می گردد.

ارتقاء بهره وری واحد منابع انسانی

درک بهتر از حجم و انواع درخواست های انجام شده توسط واحد منابع انسانی و ارزیابی منابع به کار گرفته شده در واحد منابع انسانی برای ارتقاء بهره وری کارکنان و در نتیجه افزایش کیفیت خدمات

با استفاده از این راهکار، وظایف با مهارت مأمورین، منطقه جغرافیایی و موجودی انبار تطبیق داده می شود. بهره وری کارکنان خدمات در محل، از طریق توانایی هایی از قبیل رهگیری محل جغرافیایی، توزیع خودکار، ارجاع خودکار و تطبیق وظایف بر اساس سطح توافقنامه خدمات افزایش می یابد.

سازمان ها معمولاً عملیات کسب و کار در دفاتر محلی و راه دور را با کمک کارکنان و تجهيزاتی که در اختیار دارند به انجام می رسانند و در زمان مواجه شدن با مشکلات، نیازمند خدمات می باشند. در میان مثلث مهارت های مورد نیاز، محل کارشناس و محل مشکل، سازمان های توزیع شده باید از حضور فرد مناسب در محل مناسب با قطعات مورد نیاز در زمان مدنظر برای کاهش هزینه های ناشی از خطاها اطمینان حاصل کنند.

ارتقاء تجربه مشتری نهایی

ارائه خدمات پشتیبانی با کیفیت به کاربران راه دور، تسهیل کننده فاصله پیشخوان و تیم های خدمات در محل، استفاده از راهکاری ساده برای انتخاب خودکار کارشناس مناسب و سپس ارسال آن ها با تجهیزات مناسب در اولین فرصت

افزایش بهره وری در محل

ایجاد سفارش کار از وقایع، سفارش قطعات انبار و توانمندسازی کارشناسان در محل با استفاده از دستگاه موبایل، رهگیری محل جغرافیایی برای اعزام نزدیک ترین کارشناس به محل در جهت اولویت بندی و بهترین ارجاع، منطبق بر سطح توافقنامه خدمات

بهره وری و هزینه خدمات

ایجاد گزارش های ساده جهت درک میزان استفاده از منابع، نسبت جابجایی افراد به کار انجام شده و شاخص های دیگر مدیریت خدمات در محل، یکپارچه سازی با مدیریت مالی POB برای رهگیری و مدیریت هزینه های خدمات در محل

راهکار مدیریت خدمات تجهیزات، مسئولیت نگهداری و تعمیرات مکانیزه تجهیزات را بر عهده دارد. درخواست ها به صورت خودکار با قوانین قابل تنظیم به متخصصان تجهیزات ارجاع داده می شود. گزارش های یکپارچه ارائه کننده بینشی از حجم و نوع درخواست ها و هر یک از کارها می باشد تا تیم های نگهداری تجهیزات بتوانند منابع را بهینه مصرف کنند، دوره های نگهداری پیشگیرانه را بهبود بخشند، خدمات را با اولویت های شرکت همسو نمایند و تأثیر آن ها را در کسب و کار نمایش دهند.

بسیاری از مدیران تجهیزات برای نگهداری و عملیات تجهیزات و منابع مرتبط با آن ها می بایستی ترکیبی از ابزارهای پست الکترونیک، اکسل و نرم افزارها را استفاده کنند. این ابزارها میزان اطمینان و شفافیت ناچیزی را برای امور درخواستی و تکمیل شده ارائه می کنند و باعث سختی در درک، اندازه گیری و گزارش گیری بهره وری می شوند.

افزایش بهره وری

جایگزینی ارتباطات بی نظام با فرآیندی خودکار و ساخت یافته که افزایش سرعت و کاهش خطاهای انسانی و حضور فرد متخصص مورد نیاز در زمان مدنظر را در پی دارد. ارائه پورتال کاربران با دسترسی شبانه روزی به اطلاعات و خدمات تجهیزات که باعث کاهش وابستگی به دانش افراد می گردد

افزایش قدرت تصمیم گیری

شفاف سازی در سازمان مدیریت خدمات تجهیزات، با استفاده از یک سیستم که شامل همه وظایف می باشد و امکان دریافت گزارشات بر اساس شاخص های کلیدی عملکرد را فراهم می کند. ارزیابی کارکرد منابع تجهیزات و حجم و نوع درخواست های سرویس با استفاده از گزارشات و داشبوردهای اختصاصی

کاهش هزینه های عملیاتی

استفاده از سیستمی شامل یک واسط کاربری، کدینگ متحد و مدل داده واحد برای تعریف، مدیریت و گزارش دهی از خدمات. هزینه های کمتر از طریق پیاده سازی فرآیندهای ساده سازی شده و خودکار، بهبود چرخه اختصاص و نگهداری، و همسوسازی خدمات تجهیزات با اولویت های شرکت

واحدهای مالی مسئول ارائه رکوردهای مالی دقیق در زمان های مشخص برای تضمین حرکت فرآیندهای کسب و کار در راستای رشد و موفقیت سازمان می باشند. اما تقاضاهای روزانه و فرآیندهای ناکافی، می تواند زمان و بودجه مورد نیاز این واحد را برباید. نرم افزار مدیریت خدمات مالی ما، توانمندساز کارکنان واحد مالی برای انجام مناسب درخواست های ارسال شده از جمله گزارشات مالی و موضوعات مربوط به حقوق و تدارکات می باشد و می تواند به مدیریت مجموعه دید مناسبی از حجم درخواست ها را بدهد.

نرم افزار مدیریت خدمات مالی می تواند به واحد مالی برای کنترل تقاضاها برای کار و ارائه خدمات یاری برساند و به آن ها توانایی تمرکز بر روی اولویت های استراتژیک را بدهد. در نتیجه واحد مالی، شفافیت را با استفاده از داشبوردهایی  کارآمد که تقاضاها، ارجاعات کاری، منابع و وضعیت درخواست های مالی را نمایش می دهند، به دست می آورد.

ارتقاء ارائه خدمات مالی

کنترل بر اجراء و گردش فرآیندها، کاهش زمان برای تأییدیه تأمین کنندگان جدید و در نتیجه کاهش زمان دریافت سفارشات آن ها، کاهش تعداد شروع کنندگان سفارش های خرید و در نتیجه کاهش تعداد اسناد پرداختنی

ایجاد شفافیت در امور

افراد می توانند گزارش کارهای خود را در نهایت بدون انجام فعالیت های تکراری ارائه کنند. مدیران می توانند به داشبوردهای خود نگاه کنند و دید شفاف و کاملی از کارهای در دست اقدام بدست آورند

سرعت در دستیابی به ارزش ها

استفاده از یک نرم افزار آماده برای دریافت کارکردهای مدیریت خدمات مالی در کمتر از ۳۰ روز و ارائه خدمات سریع تر از طریق ارجاعات خودکار و استفاده از پایگاه دانش و پورتال کاربران. توانمندسازی کاربران در حوزه های کاری با استفاده از یک پورتال کاربران خلاقانه و کامل

واحد حقوقی موظف به ارائه لوایح حقوقی، پیشنهادات اجرایی و آینده نگری برای پشتیبانی از اهداف کسب و کار می باشد، ولی تقاضاهای روزانه و یا فرآیندهای کم بازده می تواند زمان و بودجه واحد که باید در اختیار فعالیت های استراتژیک سازمان باشد را صرف نماید. نرم افزار مدیریت خدمات حقوقی ما توانمندساز کارکنان واحد حقوقی برای انجام صحیح درخواست ها می باشد.
نرم افزار ما به مدیریت امکان شفافیت در درخواست های کار از جمله قراردادها، تحقیق در خصوص مسائل حقوقی و پرس و جو در خصوص قوانین را می دهد. از سوی دیگر داشبوردهایی هستند که بیانگر کارکرد منابع و بهره وری آن ها در هر لحظه می باشند.

واحد حقوقی می تواند ارائه خدمات را با استفاده از یک ویترین آنلاین افزایش دهد که این امر با استفاده از گردش های کاری خودکار اتفاق می افتد.
آن ها می توانند شفافیت کارها را از طریق داشبوردهای کامل که تقاضاها، ارجاعات کاری و منابع و وضعیت آن ها را نمایش می دهند، به دست آورند. کسب و کار می تواند زمان رسیدن به ارزش ها را از طریق توسعه سریع یک نرم افزار مدیریت خدمات که بتواند ارزش ها را از روز اول در اختیار قرار دهد و بر اساس نیازهای واحد حقوقی اختصاصی سازی شوند، کاهش دهد. نتیجه این است که نرم افزار مدیریت خدمات حقوقی می تواند به واحد حقوقی برای کنترل تقاضاها برای کارها و ارائه خدمات یاری برساند و به آن ها توانایی تمرکز بر روی اولویت های استراتژیک را بدهد.

ارتقاء ارائه خدمات حقوقی

خودکارسازی ارجاعات به جای اختصاص درخواست و مسئولیت ها به صورت دستی به کارکنان. ایجاد ساده سرویس ها از طریق خودکارسازی فرآیند درخواست و ایجاد یک چرخه بهبود دائمی

ایجاد شفافیت در امور

افراد می توانند گزارش کارهای خود را در نهایت بدون انجام فعالیت های تکراری ارائه کنند. مدیران می توانند به داشبوردهای خود نگاه کنند و دید شفاف و کاملی از کارهای جاری به دست آورند

سرعت در دستیابی به ارزش ها

استفاده از یک نرم افزار آماده برای دریافت کارکردهای مدیریت خدمات حقوقی در کمتر از ۳۰ روز و ارائه خدمات سریعتر از طریق ارجاعات خودکار و استفاده از پایگاه دانش و پورتال کاربران. مدیریت و خودکارسازی فعالیت ها برای دستیابی به بهره وری های ثانویه و تغییر مضاعف در پاسخ گویی و زمان انجام خدمات، آغاز به کار بدون مشاوره

ایجاد برند، اطلاع رسانی، توليد تقاضا و تثبیت جایگاهی دائمی برای پشتیبانی از اهداف کسب و کار، مسئولیت واحد بازاریابی می باشد. اما تقاضاهای روزانه و فرآیندهای ناکافی، می تواند زمان و بودجه مورد نیاز این واحد را در جهت نیل به اهداف استراتژيک سازمان برباید. نرم افزار مدیریت خدمات بازاریابی ما توانمندساز کارکنان واحد بازاریابی برای انجام مناسب درخواست های ارسال شده از جمله خدمات خلاقانه، عملیات های کمپین و نشر وب سایت می باشد و می تواند به مدیریت مجموعه دید مناسبی از حجم درخواست ها را بدهد. داشبوردها کارکرد منابع و بهره وری آن ها را در لحظه نمایش می دهند.

واحدهای بازاریابی می توانند ارائه خدمات را با استفاده از یک پورتال ارتقاء دهند که این امر با استفاده از گردش های کاری خودکار به وقوع می پیوندد. واحد بازاریابی می تواند شفافیت را با استفاده از داشبوردهایی کارآمد که تقاضاها، ارجاعات کاری، منابع و وضعیت درخواست های بازاریابی را نمایش می دهند، به دست آورد. کسب و کار می تواند زمان رسیدن به ارزش ها را کاهش دهد، این امر از طریق توسعه سریع یک نرم افزار مدیریت خدمات که ارزش ها را از روز اول در اختیار قرار می دهد و با نیازهای واحد، سازگار می شود، امکان پذیر است.

ارتقاء ارائه خدمات بازاریابی

طبقه بندی و ارجاع درخواست ها به گروه های متناسب و اطمینان از اینکه درخواست کننده می تواند نظارت و تأییدیه ها را در حین اجرای پروژه انجام دهد. کاهش هزینه ساعات کار با خودکارسازی ارجاعات به جای اختصاص درخواست و مسئولیت ها به صورت دستی به کارکنان

ایجاد شفافیت در امور

گروه ها می توانند گزارش کارهای خود را در نهایت، بدون انجام فعالیت های تکراری ارائه کنند. مدیران می توانند به داشبوردهای خود نگاه کنند و دید شفاف و کاملی از امور جاری به دست آورند

سرعت در دستیابی به ارزش ها

استفاده از یک نرم افزار آماده برای دریافت کارکردهای مدیریت خدمات بازاریابی در کمتر از ۳۰ روز و ارائه خدمات سریع تر از طریق ارجاعات خودکار و استفاده از پایگاه دانش و پورتال کاربران. توانمندسازی کاربران در حوزه های کاری با استفاده از یک پورتال کاربران خلاقانه و کامل

برای تغییر آماده باشید

با تحقق دهنده واقعی مدیریت خدمات همراه شوید

مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

(IT Service Management (ITSM

محصول POB مجموعه ماژول های نرم افزاری جامع برای مديريت خدمات و فرآيندهای کسب و کار می باشد. يک بسته نرم افزاری مشتمل بر ماژول های پشتيبانی برای فرآيندهای ITIL شامل وقايع، مشکلات، پیکربندی، تغييرات، نشر، دسترس پذيری و سطح خدمات که شامل ماژول هايی برای مديريت بر پروژه ها، منابع، انبار، خريد، فروش، استهلاک و مديريت دارايی ها نيز می باشد.

ماژولار بودن به معنای استفاده بهينه و مجدد از داده ها می باشد. در یک سیستم ماژولار، داده ها یک بار در پايگاه داده مرکزی وارد می شوند و می توان آن ها را در کليه ماژول ها مورد استفاده قرار داد، در واقع يک نقطه واحد از اطلاعات به وجود می آید. استفاده از پایگاه داده مرکزی، تضمین کننده داده هایی قابل اطمینان، همگون و کامل خواهد بود.

شرکت Wendia تمرکز خود را بر نيازهای مشتری معطوف ساخته و POB را در مرحله اول برای پشتيبانی از فرآيندهای کسب و کار توسعه می دهد. مشتريان ما معتقد هستند که استقرار POB توسط Wendia با مشخصه هايی از جمله سرعت، يکپارچگی و انعطاف پذيری همراه است.

ابزار مديريت خدمات، راهکاری برای مديريت بر فرآيندهای کسب و کار شما می باشد تا خدمات با کيفيت و پايدار، رضايت مندی بالای کاربران و سنجش قابل اطمينان را تضمين نمايد. مبنای اصلی مديريت خدمات بر ثبت دانش سازمانی و حل مشکلات و وقايع به صورت موثر بنا نهاده شده است. با استفاده از POB شما توانايی های مورد نياز برای ارتقاء عمليات فناوری اطلاعات و کليه پشتيبانی های فناوری اطلاعات برای کسب و کار خود را به دست خواهيد آورد.

سرعت

سرعت شامل مدت زمان صرف شده از زمان تصميم گيری تا عمليات و استقرار سيستم ها در مراحل قابل مديريت می باشد.
سرعت همچنين به معنای سيستم هايی می باشد که به جای بازنويسی سنتی، تنها نيازمند بازتغيير در زمان نياز به انجام تغييرات باشد. در نهايت سرعت به معنای استفاده از استانداردها و رابط کاربری معتبر Microsoft برای آموزش ساده و انطباق سيستم با نياز کاربران می باشد.

یکپارچه سازی

یکپارچه سازی در ابزارها، منجر به استفاده از اطلاعات گردآوری شده و موجود در سازمان شده و موجب تقلیل هزینه ها می شود. نرم افزار POB توانايی بالايی در يکپارچه سازی و ارتباط با شبکه های متفاوت، سخت افزار و زير ساخت های نرم افزاری، سيستم های پايگاه داده، راهکارهای مديريت سيستم، نرم افزارهای مبتنی بر وب، سخت افزارهای موبايل مبتنی بر WAP، سيستم های تلفن و راهکارهای مديريت اداری دارد.

انعطاف پذیری

انعطاف پذیری بالای نرم افزار POB موجب تطبیق آن با نیازهای سیستمی و سازمانی مشتری و اختصاصی سازی می شود.
به روز رسانی ها و بهبودهای آینده نیز بدون نیاز به مهارت های برنامه نویسی انجام خواهد شد.
علاوه بر این با استفاده از تکنولوژی و زبان های برنامه نويسی متفاوت، انعطاف پذيری بيشتری را در اختیار خواهید داشت.

استاندارد ITIL موجب اطمينان مشتريان در جهت انتخاب يک راهکار می باشد.
شرکت Wendia از ابتدا توسط ITIL پذيرفته شده است و به صورت مداوم توسط شرکت Pink Elephant مورد ارزيابی قرار می گيرد.

نرم افزار POB در ITIL v2 برای ۷ فرآيند و در ITIL v3 برای ۱۴ فرآيند گواهی نامه دريافت کرده و از سوی ديگر، POB از اولين نرم افزارهايی بوده است که موفق به دريافت مميزی PinkVERIFY در ITIL v3.1 برای ۱۵ فرآيند شده است.
نرم افزار POB شرکت Wendia موفق به دريافت گواهی SERVIEW نيز شده است.

تمام مشتريان ما با نيازهای متفاوت، از يک نرم افزار استاندارد POB استفاده می نمايند. تجربه Wendia به همراه انعطاف پذيری POB، تضمين کننده يک راهکار ممتاز و اختصاصی برای مشتريان متفاوت ما می باشد.
ما توانسته ايم مجموعه ای از مشتريان وفادار و قابل ارجاع را در کل دنيا ايجاد نماييم، چون نيازهای مشتريان خود را مدنظر قرار داده و راهکاری مبتنی بر اين نيازها ارائه داده ایم.

انعطاف پذيری در نحوه تحويل POB نیز به چشم می خورد. مشتريان ما می توانند از بين راهکار مبتنی بر Cloud و يا  بستر داخلی سازمان و يا ترکيب هر دو استفاده نمايند. در صورتی که در زمان استفاده، تصميم مشتری به هر علت تغيير کند، با استفاده از بستر تحويل دايناميک امکان انتقال از يک حالت به حالت ديگر نیز وجود خواهد داشت.

با توجه به تحويل POB به عنوان يک راهکار تلفيقی، شما نياز به اختصاص منابع برای مديريت سيستم نداريد. در صورتی که POB در مرکز داده شما و يا ميزبانی شده در Cloud باشد، Wendia می تواند مديريت آن را بر عهده بگيرد.

متخصصان فناوری اطلاعات نيازمند مديريت امور در حداقل زمان، با کمترین منابع و بدون قربانی ساختن توقعات مشتری هستند. حل مشکلات در کنار ارتقاء سطح کيفيت خدمات، امری مهم برای شرکت هایی است که به بهره وری ارزش داده و نيازمند رقابت می باشند.
بهره وری سازمان فناوری اطلاعات شما با به کارگیری نرم افزار POB و امکاناتی از قبیل انعطاف پذيری و اثر بخشی آن در کنار هماهنگی با فرآيندهای ITIL به صورت متمایزی افزايش می یابد.

بالا