• انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
  • انواع فایل های مجاز : pdf, jpg, jpeg, bmp.

ممنون که به ما فرصت همکاری با خودت رو میدی...

کارشناسان ما رزومه شما رو بررسی میکنن و برای هماهنگی نشست حضوری با شما در تماس خواهند بود.
بالا