اطلاعات دارایی های نرم افزاری شما برای کلیه کامپیوترهای شبکه، شامل نسخه و شرکت تولید کننده آنها به صورت خودکار اسکن و در صفحه مربوط به کامپیوتر نمایش داده می شود.
نرم افزارهای شناسایی نشده امکان افزوده شدن با استفاده از اطلاعات جستجوگر گوگل را به شما می دهد.

گزارش جزئیات دارایی

آیا می خواهید بیشترین نرم افزار استفاده شده در شبکه خود را شناسایی کنید؟ یا کلیه نرم افزارهای نصب شده از یک شرکت مشخص را استخراج کنید؟
این اطلاعات به سادگی از طریق گزارش ساز نرم افزار قابل استخراج است.

مجوز بسته های نرم افزاری

برای اطمینان از اینکه منابع شما توسط نرم افزارهای غیرضروری اشغال نمی شوند، شما می توانید نرم افزارهای مجاز را در زمان اسکن تعیین نماید.
نرم افزارهای غیرمجاز به صورت خودکار از دستگاه ها حذف می شود و در زمان نصب نرم افزار غیرمجاز، از نصب آنها مطلع شوید.

رهگیری تغییرات نرم افزار

پایگاه داده Lansweeper شامل تاریخچه جزئیات نرم افزار نصب شده می باشد.
بر اساس صفحات متفاوت تاریخچه، می توانید از نصب و حذف نرم افزارهای متفاوت در کامپیوترها مطلع شوید.
بالا