نظارت بر ارتباطات و میزان پاسخگویی

سرویس های شبکه

نرم افزار NetCrunch به صورت پیش فرض می تواند بر بیش از ۶۵ سرویس شبکه TCP/UDP از قبیل DNS، FTP، HTTP، POP3، SMTP و... نظارت نماید.
شرایط سرویس شبکه را با استفاده از پارامترهایی از قبیل تعداد پکت های ارسالی، پکت های دریافتی، زمان پاسخگویی و درصد دریافت و عدم دریافت پکت ها اندازه گیری نماید.
سرویس ها از ارتباطات TCP، UDP و SSL پشتیبانی می کنند. الگوی پاسخ می تواند به صورت متن ساده، داده های باینری و یا با استفاده از Regular Expressions تعریف شوند.

نظارت بر سلامت DNS

مهمترین سرویس در یک شبکه DNS می باشد. بدون DNS هیچ سرویسی در شبکه قابلیت استفاده را ندارد.
بنابراین نظارت بر سرویس DNS برای بررسی در دسترس بودن آن، یک وظیفه مهم برای سیستم نظارت می باشد.
ولی نظارت بر دسترس پذیر بودن، تنها پاسخگویی سرویس و زمان آن را بررسی می کند.
علاوه بر نظارت ساده دسترس پذیر بودن سرویس DNS، می توانید با استفاده از پرسشگر های DNS در NetCrunch، پاسخ دقیق آن ها را مورد ارزیابی قرار دهید و از تغییرات احتمالی آن مطلع شوید.

نظارت بر اتصال / عدم اتصال نود شبکه

بررسی اتصال / عدم اتصال یک نود در شبکه بر اساس وضعیت سرویس آن و سایر ناظر ها صورت می پذیرد. بنابراین زمانی یک نود شبکه در دسترس نمی باشد، سرویس اصلی آن در حال نظارت می باشد. در نتیجه، زمانی یک نود شبکه قطع می باشد که هیچ از سرویس های آن پاسخگو نباشند و زمانی اتصال بر قرار می باشد که سرویس اصلی آن پاسخگو باشد.

نظارت بر روتر و سوئیچ

وضعیت خط اتصال و نظارت بر پهنای باند

نرم افزار NetCrunch، نظارت بر جنبه های متفاوت سوئیچ و روتر از قبیل وضعیت رابط های شبکه و نظارت بر پهنای باند را پشتیبانی می نماید.

سیسکو IP SLA

نرم افزار امکان نظارت بر عملیات Cisco IP SLA را به شما می دهد. با استفاده از این امکان می توانید وضعیت عملیات و پارامترهای کارایی را نظارت نمایید. با این امکان می توانید مشکلات VoIP و سایر پروتکل ها را مورد ارزیابی قرار دهید.

تطابق پورت ها

نرم افزار اطلاعات کامل مربوط به هر پورت در سوئیچ، VLAN ها، وضعیت پورت و سخت افزارهای متصل به پورت را نمایش می دهد.

ایجاد خودکار نقشه لایه ۲

نرم افزار NetCrunch اکتشاف و ارائه ارتباطات فیزیکی میان سوئیچ و نود ها را بر اساس نقشه های لایه ۲ امکان پذیر می سازد. نرم افزار به صورت خودکار ارتباطات و نود های جدید و یا حذف شده را به صورت کامل نمایش می دهد.

نظارت بر ترافیک

نرم افزار دارای یک سرور ترافیک NetFlow می باشد که اطلاعات مربوط به NetFlow کلیه سخت افزارها مبتنی بر پروتکل های متداول از قبیل IPFix، NetFlow، sFlow، JFlow، netStream، cFlow، AppFlow و rFlow را جمع آوری می نماید.

داده ها در نرم افزار پایگاه داده به صورت متمرکز جمع آوری می شود، و سپس ترافیک بر اساس سخت افزار و یا آدرس IP نمایش داده می شود.

بالا