نرم افزار می تواند به عنوان سرور لاگ برای منابع رخدادهای بیرونی نیز عمل کند. نرم افزار این داده ها را در پایگاه داده لاگ رخدادها ذخیره سازی می نماید و اخطارهای تعریف شده را بر روی هر یک اجراء می نماید.

منابع اخطارها

نرم افزار NetCrunch می تواند هزاران شاخص را مورد ارزیابی قرار دهد. بدون در نظر گرفتن منبع این شاخص ها، کاربران می توانند مجموعه مشابه از راه انداز اخطارها را مورد استفاده قرار دهد.

در کنار تنظیم آستانه های معمول، نرم افزار می تواند با استفاده از راه اندازهای پیشرفته بر اساس یک پایه داده ها را جمع آوری نماید و سپس این داده ها را در هر ساعت، روز، هفته و ... مورد مقایسه قرار دهد.

راه اندار پر کاربرد دیگر، راه اندازهای وضعیت می باشد، که می توانید از طریق آن تغییر مقادیر ماننده ۰ به ۱ را پیگیری نماید.

راه اندازهای موجود عبارتند از:

 • آستانه
 • انحراف از آستانه
 • پایه آستانه
 • راه انداز وضیت
 • مقدار مسطح
 • مقدار از دست رفته / موجود
 • دلتا
 • بازه

اعلان های وضعیت

نرم افزار NetCrunch وضعیت نودها، واسط ها، سرویس ها، سرویس های ویندوز و ... را نظارت می نماید. این اعلان ها به صورت خودکار به یکدیگر مرتبط می شوند.

سنسورها

نرم افزار می تواند از سنسورهای پیچیده تر برای نظارت بر محتوای فایل ها، ایمیل ها، صفحات وب و درخواست های HTTP استفاده کند.

لاگ های رخداد ویندوز

نرم افزار NetCrunch می تواند از راه دور، داده مربوط به لاگ های ویندوز را جمع آوری و آنالیز نماید. شما می توانید فیلترهای اخطاردهی برای تبدیل این لاگ ها به اخطارهای NetCrunch استفاده کنید.

پردازش اخطارها

لاگ های رخداد ویندوز

نرم افزار NetCrunch می تواند از راه دور، داده مربوط به لاگ های ویندوز را جمع آوری و آنالیز نماید. شما می توانید فیلترهای اخطاردهی برای تبدیل این لاگ ها به اخطارهای NetCrunch استفاده کنید.

اخطاردهی مشروط

نرم افزار NetCrunch به شما امکان می دهد تا شرایط متفاوتی را برای هر یک از اخطارها تعریف نمایید.
با استفاده از این شرایط می توانید حتی رخدادی را در سیستم ثبت کنید که اخطاری برای آن ایجاد نشده باشد.

شرایط موجود عبارتند از:

 • بر اساس رخداد
 • بروز رخداد بعد از چند مرتبه
 • بروز رخداد بیش از چند مرتبه
 • بر اساس بازه زمانی
 • بر اساس خارج از بازه زمانی
 • در صورتی که رخداد در بازه زمانی مورد اشاره نبوده باشد
 • در صورتی که رخداد بعد از چند مرتبه نباشد
 • در صورتی که رخداد در انتظار می باشد برای زمان مشخص

اقدامات اخطارها

در پاسخ به یک رخداد، نرم افزار NetCrunch می تواند دنباله ای از اقدامات را انجام دهد و یا حتی در زمان پایان رخداد اقدامات را اجراء نماید. این اقدامات شامل موارد ذیل است: اخطاردهی، ثبت لاگ، اقدامات کنترلی و اسکریپت های راه دور.
اخطارها بسیار انعطاف پذیر می باشند و می توانند بر اساس پروفایل کاربر یا گروه های آنها کنترل شود. از سوی دیگر می توان اقدامات را بر اساس گروهی از نودها تنظیم کرد تا اقدام بر اساس محل و یا نقشه شبکه صورت پذیرد.
اقدامات از پیش تعریف شده در نرم افزار عبارتند از:

پخش صدا، نمایش اعلام در دسکتاپ ویندوز، افزودن Tracerout به متن پیام، افزودن وضعیت سرویس شبکه به متن پیام، اعلان به گروهی از کاربران، ایمیل، ارسال پیامک

اجرای نرم افزار ویندوز، اجرای اسکریپت ویندوز، اجرای اسکریپت SSH، راه اندازی مجدد کامپیوتر، خاموش کردن کامپیوتر، تنظیم مقادیر SNMP، قطع پروسه ویندوز، کنترل سرویس ویندوز، Wake on LAN

تغییر وضعیت نود نظارت شده، تغییر لیست مشکلات نود، حذف رخداد

نوشتن در فایل، نوشتن در لاگ رخدادهای ویندوز

ارسال SNMP Trap، ارسال پیام Syslog، راه انداز WebHook

خاموش کردن، راه اندازی مجدد، راه اندازی مجدد سرویس SNMP، اتصال CD-ROM، قطع CD-ROM

اجرای Disk Defragmenter، شروع سرویس SNMP، قطع سرویس SNMP

تشدید اقدام و اجرای شرطی

اقدامات می توانند به صورت فوری و یا با تأخیر اجرا شوند و آخرین اقدام می توانند تکرار شوند. علاوه بر آن، می توانید اقدامی را تعریف کنید که در زمان بسته شدن رخداد اجراء شود.
برای مثال، شما می توانید اخطار به فرد خاصی بعد از زمان مشخصی را تنظیم کنید و پس از گذر زمان، یک اقدام راه اندازی مجدد سرور انجام دهید.

نمایش های لاگ رخداد

جزئیات رخداد

برای هر رخداد در لاگ رخدادها، نرم افزار یک صفحه جزئیات رخداد دارد که کلیه پارامترهای مرتبط با آن را نمایش می دهد.

اخطارهای در انتظار

این نمایش به مدیران سیستم امکان می دهد تا تنها اخطارهای جاری را مشاهده نماید، به جای اینکه کلیه اخطارها در یک صفحه نمایش داده شود.

نمایش خلاصه

این نمایش به شما خلاصه آماری از نمایش مورد نظر را ارئه می دهد. آمار بر اساس طبقه بندی های نظارت گروه بندی می شود.

نمایش های اختصاصی لاگ رخداد

نرم افزار NetCrunch نمایش های لاگ اختصاصی پیش فرض زیادی را به صورت از پیش تعریف شده دارد که می توانند برای هر گروهی از نودها مورد استفاده قرار گیرند.
بالا