پروژه های طراحی وب سایت با اهداف و رویکردهای متفاوتی کلید می خورند. ایده های متفاوتی پشت هر آغازی است که مراحل کار و چگونگی فرآیندهای اجرایی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. مشاور خوب باید با توجه به اهداف و رویکردهای کارفرما، راهکارهایی درخور و متناسب ارائه نماید تا نتیجه ای در دسترس و مشخص را برای او ترسیم نماید. در بسیاری از موارد مشاهده می شود که شرکت های طراحی وب سایت بدون شناخت دقیق اهداف کارفرما، اقدام به طراحی وب سایت او می نمایند و نتیجه آن چیزی نمی شود که کارفرما در پی آن بوده است.

گروه فناوری پرند با شناسایی این مشکل در روندهای کاری و در جهت حل هرچه بیشتر مشکلات موجود در زمینه ی طراحی وب سایت، مراحل اولیه ی جلسات طراحی وب سایت را به شناخت اهداف و رویکردهای کارفرما می گذراند تا بتواند برنامه ای را طراحی کند که تطابق هرچه بیشتری با رویکردهای ذهنی مشتری داشته باشد.

در طی سالیان گذشته با در اختیار گرفتن توانمندی های متخصصین جوان و خوش ذوق در زمینه ی طراحی وب سایت، راهکارهای بسیاری را به کار گرفته و توانسته ایم با نیازهای مشتری انطباق دهیم. کسب تجارب موفق در زمینه ی راهکارها و راه حل ها، باعث آن شده است که بتوانیم شناخت دقیقی از نیازهای مشتریان متفاوت به دست آوریم و مشاورین صدیقی در امر تجارت الکترونیک باشیم.

باور ما این است که عقد قرارداد همکاری، یک عهد بر مبنای سود طرفین است و این فرآیند سود رسانی پیش از هرچیز نیاز به شناخت و آگاهی طرفین از عملکرد و توانایی های یکدیگر دارد. لذا در راستای افزایش شناخت شما از توانایی ها و عملکرد گروه فناوری پرند، منتخبی از وب سایت های طراحی شده گروه فناوری پرند در سال های گذشته را در این بخش گرد آورده ایم.

مشاهده فعالیت های انجام شده به شناخت شما از گذشته و عملکرد ما می انجامد و با اعتماد بیشتری دست یکدیگر را برای یک همکاری سودبخش می فشاریم.

مرتب سازی بر اساس: ترتیب:
نمایش بیشتر
بالا