×

تماس با پیشخوان خدمات

خواهشمند است جهت دریافت خدمات پشتیبانی، با پیشخوان خدمات شرکت به نشانیservicedesk@parand.ir و یا شماره تلفن های ۸۸۵۰۱۳۵۷ - ۸۸۵۰۱۳۵۸ تماس حاصل فرمایید.

پرند 101 سرویسی برای به اشتراک گذاری دانش و مفاهیم اختصاصی است. می توانید با اشتراک در این سرویس، دانش را مشترک شوید!

آخرین مقالات پرند 101

دوشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۷ / انتشار یافته در پرند ۱۰۱, مقاله مرجع
مدیریت مشکل problem management
در ادامه مجموعه مقالات آموزشی PARAND 101 به آموزش فرآیند مهم مدیریت مشکل رسیده‌ایم. این فرآیند از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که حلقه اصلی ارتباط فرآیندهای مجتمع در کارکرد پیشخوان خدمت (Service Desk) با فرآیند مدیریت تغییر است. به بیان دیگر هنگامی برای تغییر جهت رفع یک رخداد اقدام می‌کنیم که دلیل اصلی آن را
یکشنبه, ۰۸ مهر ۱۳۹۷ / انتشار یافته در پرند ۱۰۱, مقاله کاربردی
مدیریت دارایی ها و پیکربندی خدمت
در مقاله مرجع گذشته PARAND 101 از فرایند مدیریت دارایی ها و پیکربندی خدمت (SACM) سخن گفتیم و به موضوع چیستی اقلام پیکربندی در مدیریت سرویس پرداختیم و به این موضوع پی بردیم که فرایند مدیریت دارایی ها و پیکربندی خدمت (Service Asset & Configuration Management) چگونه با نمایشی دقیق از سرویس ها، ارتباط آنها
دوشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۷ / انتشار یافته در پرند ۱۰۱, مقاله مرجع
مدیریت دارایی ها و پیکربندی خدمت
در مقاله مرجع گذشته PARAND 101 به فرایند مدیریت تغییر (Change Management) پرداختیم و از چگونگی مدیریت تغییرات و تاثیر آن بر دارایی ها و اقلام پیکربندی سازمان سرویس پرداختیم. در این مقاله به موضوع چیستی اقلام پیکربندی در مدیریت سرویس می پردازیم و به این موضوع پی خواهید برد که فرایند مدیریت دارایی ها
پنجشنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ / انتشار یافته در پرند ۱۰۱, مقاله کاربردی
در مقاله قبلی PARAND 101 با عنوان مدیریت تغییر چیست به شما از چیستی فرایند مدیریت تغییر گفتیم. فرایند مدیریت تغییر به عنوان یکی از ارکان اصلی ITIL است که تغییرات اعمال شده بر روی زیرساخت و سایر وجوه یک سرویس فناوری اطلاعات را کنترل می کند. بر اساس آمار و ارقام بیش از ۸۰٪
بالا