×

تماس با پیشخوان خدمات

خواهشمند است جهت دریافت خدمات پشتیبانی، با پیشخوان خدمات شرکت به نشانیservicedesk@parand.ir و یا شماره تلفن های ۸۸۵۰۱۳۵۷ - ۸۸۵۰۱۳۵۸ تماس حاصل فرمایید.
انتشار و استقرار
الهام حاجی سامی، کارشناس پیاده سازی و استقرار گروه فناوری پرند، مطلبی با عنوان «مدیریت انتشار و استقرار (Release & Deployment) چیست؟» در رسانه اینترنتی راه پرداخت منتشر کرده است. مدیریت انتشار و استقرار یکی از زیرفرآیندهای انتقال سرویس به‌شمار می‌رود که وظیفه آن انتقال خدمت از محیط آزمایشگاهی به محیط عملیاتی است. مدیریت انتشار
خودکارسازی فرآیندها
رضا عسکری، کارشناس فروش و مسئول امور مشتریان گروه فناوری پرند، یادداشتی را به نام «خودکارسازی فرآیندها یا کاغذبازی و اتلاف زمان؛ مسئله این است!» در رسانه اینترنتی راه پرداخت، منتشر کرده است. اگر مدیر هستید، حتما با این صحنه مواجه شده‌اید که انبوهی از پرونده‌ها و نامه‌ها بر روی میزتان تلنبار شده و منتظر
استراتژی خدمات
الهام حاجی سامی کارشناس پیاده سازی و استقرار در گروه فناوری پرند است. او با انتشار یادداشتی در زمینه استراتژی خدمت با عنوان «ارزش آفرینی در مسیر استراتژی خدمت» در رسانه اینترنتی راه پرداخت به واکاوی استراتژی خدمت پرداخته است. فرآیند تحلیل تأثیر کسب‌وکار (BIA) در استراتژی خدمت، برای کسانی که خواهان توسعه و حفظ
مدیریت ریسک امنیت اطلاعات
پریا باقری کارشناس پیاده سازی و استقرار گروه فناوری پرند است. اولین یادداشت او با عنوان «پنج گام مهم برای مدیریت ریسک امنیت اطلاعات و مقابله با آن» در رسانه اینترنتی راه پرداخت منتشر شده است. در فرآیند مدیریت ریسک امنیت اطلاعات، باید دقیقاً مشخص کنیم که می‌خواهیم چه راهبردی را در مواجهه با ریسک‌های
بالا