گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

ایجاد نتایج بهتر با نرم افزار CRM

شما عموماً با حوزه های متفاوتی از تصمیم گیری مواجه هستید. این طیف از برنامه های مدیریت بازاریابی در سطوح بالا تا هدایت کمپین های ایمیلی مربوط به مشتریان بالقوه را در بر می گیرد. نرم افزار vTiger با امکان بخش بندی، ایجاد ارتباطات و ضبط مراحل کمپین ها و تعامل با فردی که ایمیل را باز کرده است، اطلاعات بیشتری را برای تصمیم گیری بهتر به شما ارائه خواهد داد.


اطلاعات جامع مشتریان بالقوه

با جداسازی مشتریان بالقوه از مخاطبین، ساخت نمایه ها، تعامل داده ها و راه اندازی کمپین های تجاری، اطلاعات مورد نیاز تیم فروش آماده سازی می شود تا آنها را یاری کنند که در زمان مورد نیاز، یک موقعیت فروش با یک کلیک ایجاد کنند یا تصمیم بگیرند که برخی از مشتریان در حلقه ارسال مطالب آموزشی جهت تبدیل شدن به مشتری بالفعل باقی بمانند.

پیگیری کمپین ها

از vTiger برای ایجاد سبدهای کمپینی، ردیابی اطلاعات کمپین، تخصیص بودجه، ارسال مستندات و ارتباط دادن آن به مشتریان بالقوه استفاده کنید تا در هر لحظه اطلاعات جامعی در مورد کمپین ها، مشتریان و مخاطبان مربوطه و میزان عملکرد داشته باشید.

کمپین ایمیل های انبوه

ایجاد یک کمپین هدفمند، بسیار آسان و طی مراحل زیر انجام می شود. ایجاد یک لیست از میان مشتریان بالقوه و مخاطبان، طراحی یک قالب و برنامه ریزی زمانی جهت اجرای آن. اطلاعات مربوط به فعالیت هر یک از مخاطبین در کمپین ذخیره سازی می شود تا در زمان لازم با توجه به تجزیه تحلیل های انجام شده، تیم فروش را در تصمیم گیریها یاری نماید.

جذب مشتریان بالقوه به صورت اتوماتیک

در نقطه جذب مشتریان بالقوه، می توان اطلاعات زیادی درباره ی آنها کسب نمود. فرم های اخذ مشخصات را طراحی و بر روی وب قرار دهید و آنها را مستقیماً به vTiger متصل نمایید و از موتور گردش کار برای ثبت آن ها در کمپین های ایمیلی یا ایجاد رکورد ها استفاده کنید یا برای پیگیری به اعضای گروه واگذار نمایید.

گزارش هرچه دقیق تر داده ها

گزارش هایی که بر روی هر داده متفاوت، سازماندهی و فیلتر شده اند را ایجاد و استخراج کنید و از آن ها برای بستن حلقه های فروش و بازاریابی، و بهبود بهره وری سازمانی استفاده نمایید.