گروه فناوری پرند موفق به تدوين فرآيندهای مديريت وقايع و مديريت درخواست ها و پياده سازی آنها با استفاده از ManageEngine ServiceDesk Plus در برق منطقه ای تهران شد. کليه خدمات فناوری اطلاعات شرکت برق منطقه ای تهران با استفاده از اين ابزار، به صورت خودکار در گروه های پشتيبانی واحد فناوری اطلاعات توزيع می گردد.