گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

همکاری Wendia و گروه فناوری پرند

گروه فناوری پرند با تجربه پياده سازی ابزار ManageEngine ServiceDesk Plus، برای توسعه خدمات خود طی قرارداد مشترکی با شرکت Wendia International AG توانسته است نمايندگی نرم افزار Wendia POB را در کشورهای فارسی زبان و عرب زبان دريافت نمايد.

بومی سازی نرم افزار Wendia POB طی پروژه ای مشترک ميان دو شرکت صورت می پذيرد و خدمات ذيل در طی اين قرار به مشتريان شرکت Wendia International AG در کشور ايران و کشورهای عرب زبان ارائه می شود:

 1. خريد مجوز استفاده از نرم افزار
 2. بومی سازی در حوزه زبان و تقويم مورد نياز
 3. تدوين فرآيندها و بومی سازی آنها
 4. پياده سازی فرآيندها در نرم افزار
 5. يکپارچه سازی نرم افزار با ساير نرم افزارهای سازمانی

اين ابزار در حال حاضر جزء 3 رتبه اول شرکت Pink Elephant (PINK Verify) می باشد که پشتيبانی از 15 فرآيند ITIL از جمله نکات مثبت اين نرم افزار تلقی می شود.

فرآيندهای پشتيبانی شده عبارتند از:

 • Availability Management
 • Capacity Management
 • Change Management
 • Event Management
 • Financial Management
 • Incident Management
 • IT Service Continuity Management
 • Knowledge Management
 • Problem Management
 • Release & Deployment Management
 • Request Fulfillment
 • Service Asset & Configuration Management
 • Service Catalog Management
 • Service Level Management
 • Service Portfolio Management

چهار ماژول اصلی POB عبارتند از:

 • ماژول مديريت پيشخوان خدمات
  • مديريت وقايع
  • مديريت درخواست ها
  • مديريت مشکلات
  • مديريت درخواست تغييرات
  • خطاهای شناسايي شده
  • مديريت دانش
  • مديريت وظايف
 • ماژول مديريت پيکربندی و دارايي ها
  • مديريت اقلام
  • مديريت اقلام پيکربندی
  • مديريت محصول
  • مديريت مجوزها
  • مديريت چرخه حيات
  • مانيتورينگ
 • ماژول مديريت سطح خدمات
  • مديريت سطح خدمات
  • کاتالوگ خدمات
  • پورتفوليو خدمات
  • مديريت سطح عمليات
  • قراردادهای پشتيبانی
  • مديريت قرارداد
  • درخواست های صورتحساب
  • مانيتورينگ
 • ماژول مديريت پروژه و تغييرات
  • مديريت ثبت تغييرات
  • مديريت نشر خدمات
  • مديريت پروژه
  • مديريت فعاليت
  • مديريت گردش کار
  • يکپارچه سازی با تقويم ها
  • يکپارچه سازی با Microsoft Project
  • مانيتورينگ

شرکت Wendia توانسته است با موفقت خدمات شهری را در قالب طرح Citizen Service Request با استفاده از POB G6 پیاده سازی نمايد که جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس www.wendia.com/311-csr مراجعه نماييد.

جهت کسب اطلاعات تکميلی می توانيد با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.