گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

همکاران تجاری

شرکت Wendia International AG

گروه فناوری پرند با تجربه پياده سازی ابزار ManageEngine ServiceDesk Plus، برای توسعه خدمات خود طی قرارداد مشترکی با شرکت Wendia International AG توانسته است نمايندگی نرم افزار Wendia POB را در کشورهای فارسی زبان و عرب زبان دريافت نمايد. بومی سازی نرم افزار Wendia POB طی پروژه ای مشترک ميان دو شرکت صورت می پذيرد.

wendia-logo-menu

شرکت eBiz International

بر اساس توافقنامه ای مشترک، خرید مجوز نرم افزارها و ابزارهای به کار رفته توسط شرکت گروه فناوری پرند از طریق این شرکت در امارات متحده عربی انجام می شود. شرکت مذکور در حال حاضر نماینده فروش محصولات متفاوتی از جمله محصولات شرکت ManageEngine در امارات متحده عربی می باشد. شایان ذکر است پیرو همکاری مشترک به عمل آمده میان دو شرکت در ۵ سال گذشته، این دو مجموعه توانسبته اند پروژه های متعددی را در امارات متحده عربی به پایان برسانند.

ebiz_logo