پیش از پایان سال میلادی جاری، شرکت Wendia نسخه جدیدی از نرم افزار POB را برای کلیه مشتریان و کاربران خود ارائه می دهد. نسخه 1.7 نرم افزار POB G6 که در ابتدای دسامبر 2015 معرفی شود، عملکرد و بهره وری به مراتب بهتری نسبت به نسخه 1.6 خواهد داشت.
یکی دیگر از مزایا در نسخه جدید، امکان اختصاصی سازی فوق العاده آن می باشد. مدیران سیستم در این نسخه انعطاف پذیری بیشتری را در راستای اختصاصی سازی POB بر اساس نیازهای مشتری خواهند داشت. در POB تا نسخه 1.6 شما تنها می توانستید پنجره ها و ساختار جداول موجود در سیستم را اختصاصی سازی نمایید. اما در نسخه 1.7 شما می توانید کارکردهای جدیدی را با استفاده از POB در نرم افزار به صورت ساده و تنها با استفاده از ابزارهای موجود، ایجاد نمایید و در واقع ماژول های اختصاصی خود را ایجاد نمایید.