گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

مشتریان مشاوره فناوری اطلاعات

مرکز داده سامانه هوشمند سوخت مرکز داده سامانه هوشمند سوخت پیاده سازی ITIL با استفاده از ServiceDesk Plus
بانک انصار بانک انصار پياده سازی ITIL با استفاده از ServiceDesk Plus
بيمه سامان بيمه سامان پياده سازی ITIL با استفاده از ServiceDesk Plus
بيمه سامان بيمه سامان پياده سازی مرکز تماس با استفاده از SupportCenter Plus
صنايع پتروشيمی کرمانشاه صنايع پتروشيمی کرمانشاه پياده سازی ITIL با استفاده از ServiceDesk Plus
سيمرغ تجارت (بانک تجارت) سيمرغ تجارت (بانک تجارت) پياده سازی ITIL با استفاده از ServiceDesk Plus
برق منطقه ای تهران برق منطقه ای تهران پياده سازی ITIL با استفاده از ServiceDesk Plus
توزیع برق مشهد توزیع برق مشهد پياده سازی ITIL با استفاده از ServiceDesk Plus
توسعه و نوآوری شهر (بانک شهر) توسعه و نوآوری شهر (بانک شهر) پياده سازی ITIL با استفاده از ServiceDesk Plus
گروه قطعات خودرو عظام گروه قطعات خودرو عظام تدوين طرح تحول پورتال سازمان
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کل کشور سازمان آموزش فنی و حرفه ای کل کشور تدوين طرح تحول پورتال سازمانی
سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار پياده سازی ITIL با استفاده از ServiceDesk Plus
شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی نفت ایران پياده سازی ITIL با استفاده از ServiceDesk Plus
شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی نفت ایران پياده سازی نرم افزار پشتیبانی ایستگاه های کاری با استفاده از Desktop Central