گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

راه حل جامع ITIL

گروه فناوری پرند با توجه به سابقه پياده سازی نرم افزار ManageEngine ServiceDesk Plus توانسته است نمايندگی نرم افزار Wendia POB را در حوزه کشورهای فارسی زبان و عربی زبان دريافت، و در پروژه ای مشترک نسبت به بومی سازی اين نرم افزار، که در ميان 3 رتبه اول PinkVERIFY با قابليت پشتيبانی از 15 فرآيند، اقدام نمايد.

خدمات شرکت در این حوزه عبارتند از:

آموزش دوره های ITIL
مشاوره، طراحی و پیاده سازی فرآیندهای ITIL
تأمین و مشاوره پیاده سازی نرم افزارهای ITIL