گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

گردشهای کاری POB برای تعریف و رسمی سازی فرآیندهای کسب و کار استفاده می شوند که شامل مراحل و اقدامات متعددی می باشند؛ همچنین به منظور دستیابی به نتیجه نهایی معمولا دربرگیرنده تواناییها، ظرفیتها و بخش های مختلفی از سازمان خدمات نیز هستند. گردشهای کاری POB جنبه عمومی دارند؛ بدین معنا که می توان آنها را برای هر فرآیند و یا روندی در POB، از جمله تغییرات، پروژه ها، نشر، مشکلات، و مدیریت دانش و همچنین برای چرخه حيات خدمات، بهبود خدمات، و غیره نیز بکار برد.

استفاده از گردشهای کاریPOB شما را قادر به ساده سازی فرآیندهای کاری تان می سازد و بدینگونه نسبت به مدیریت و ارائه اسناد متحد و یکپارچه، به اطمینان خاطر هر چه تمام تری دست می یابید. گردشهای کاری به منظور آنکه همواره بتوانند نیازهای کسب و کار شما را برآورده سازند، به طور مداوم مورد ارزیابی، بهینه سازی و تطبیق دهی قرار می گیرند.

 


قالب های گردش کار

تعریف قالب های گردش کار به منظور تضمین کیفیت، افزایش بهره وری و حفظ محدودیتهای زمانی ضروری است. قالبها همراه با پرسنل خدمات و واحدهای کسب و کار، توسعه می یابند، و هنگامی که مورد تایید قرار می گیرند، در POB جنبه عملیاتی پیدا می کنند.


ساده سازی گردشهای کاری

زمانیکه قالب گردش کار خاصی را برای فرایند کسب و کار خاصی، تعریف نموده اید، به عنوان نمونه، قالب جدیدی تحت عنوان “کارمند جدید”، می توانید هر زمان که نیاز به انجام این فرایند خاص دارید، قالب مذکور را فعال سازید، و از اجرای کامل گردش کار بر اساس سطح کیفی تعریف شده در قالب، اطمینان خاطر داشته باشید.
بر اساس تجربه، به منظور آنکه همواره قالب ها بتوانند نیازهای کسب و کار شما را برآورده سازند، به طور مداوم مورد ارزیابی، بهینه سازی و تطبیق دهی قرار می گیرند.


مسئولیتهایی کاملا تعریف شده

تعریف روشنی از مسئولیت، این اطمینان را ایجاد می نماید که هر مرحله در گردش کار شما، بدون هرگونه تأخیر و به طور کاملا موثری از منبعی به منبع دیگر تحویل داده شود; بدین ترتیب فاصله زمانی بالقوه بین فعالیتها، حذف می گردد.

هر گام در گردش کار، یک مسئول تعریف شده و یک هماهنگ کننده دارد و هر زمان که مشغول اجرای فعالیت های گردش کار هستند، اطلاعاتی را از طریق ایمیل یا SMS از سیستم پیام رسانیی POB داخلی دریافت می نمایند. هنگامیکه یک فعالیت به پایان می رسد، فعالیت های بعدی به صورت خودکار نشر یافته و به منبع مسئول، تحویل داده می شوند.

گردش کار، به خودی خود، منبع مختص خود را داراست که می تواند عملکرد آن را کنترل کند. این منبع می تواند مدیرتغییر، هدایت کننده پروژه، مدیر مشکلات و یا مدیر خدمات باشد.


گزارشات ممیزی و مربوط به ارائه اسناد

گردش کار، و نیز هر یک از فعالیت موجود در آن، دارای چندین فيلد RTF هستند تا بتوانند اسناد و مدارک را به هر شکلی که باشند ذخیره سازی نمایند و در نتیجه از منبعی که فعالیت مربوطه را اجرا می نماید با ارائه تمامی اطلاعات مورد نیاز، حمایت می کنند.

فيلد RTF، به متنهای فرمت شده، جداول، عکسها، فیلمها، لینکها و غیره، اجازه می دهد تا در POB CMDB ذخیره شوند.

هنگامی که گردش کار اجرا می شود، POB به طور خودکار یک گزارش ممیزی ایجاد می کند واسنادی مربوط به تمامی تغییرات مربوط به فعالیتها و یا خود گردش کار را تدوین می نماید.
گزارش ممیزی، نوع استفاده، فرد استفاده کننده و زمان استفاده را ارائه می دهد.


برنامه ریزی

نرم افزار POB می تواند به برنامه ریزی گردش کار بر اساس تخمین زمان از پیش تعریف شده در قالب، کمک نمايد. نرم افزار POB می تواند به طور خودکار و بر اساس اعداد و ارقام موجود، گردش کار را برنامه ریزی نموده و آن را نشر دهد. نرم افزار POB برای دستیابی به این مهم، از پارامترهایی همچون موارد زیر، استفاده می نماید:

  • زودترین زمان شروع طرح، بر اساس تاریخ شروع تعیین شده
  • دیرترین زمان اتمام طرح، بر اساس تاریخ پایان تعیین شده
  • تاریخ مراحل مهم

برنامه ریزی، بر اساس تقویمی که ساعات کاری را مشخص می نماید، صورت می گیرد. نرم افزار POB می تواند هر تعداد تقویم که مورد نیاز شما می باشد را مدیریت نماید. (برای مثال 8:00-16:00 روزهای کاری، 6:00-20:00 روزهای کاری، 7/24 و غیره)، و می تواند با استفاده از یکی از تقویمهای منتخب، گردش کار شما را برنامه ریزی کند. شما می توانید فعالیت های موجود در گردش کار را که می بایست در زمان مشخصی انجام گیرند، تعریف نمایید؛ سپس POB با در نظر گرفتن این برنامه مشخص، ادامه گردش کار را برنامه ریزی خواهد نمود. همچنین می توانید به POB اجازه بدهید که گردش کار را بر اساس پنجره خدمات تعریف شده در اقلام پيکربندی مرتبط، برنامه ریزی نماید- استفاده از چنین خصیصه ای برای مدیریت تغییر، ضروری می باشد.


اطلاعیه ها

ويژگی شرایط و اقدامات موجود در POB، ابزاری را در اختیار کاربران قرار می دهد که آزادانه بتوانند زمانی را که POB می بایست پرسنل خدمات یا مشتریان را مطلع نماید تعریف نمایند. اطلاعیه (پیام POB داخلی، ایمیل، پيامک) هایی مانند:

  • مطلع ساختن پرسنل مسئول فعالیت، به هنگام نشر آن
  • مطلع ساختن مشتری، به هنگام شروع گردش کار
  • اطلاع رسانی در مورد تاریخ تحویل برنامه ریزی شده
  • مطلع ساختن پرسنل مسئول گردش کار در صورتیکه فعالیتی با توجه به زمان شروع برنامه ریزی شده، آغاز نگردد
  • مطلع ساختن پرسنل مسئول گردش کار در صورتیکه فعالیتی با توجه به زمان پایان برنامه ریزی شده، به پایان نرسد
  • مطلع ساختن پرسنل مسئول قالب گردش کار در صورتیکه زمان مورد استفاده، بیش از برآوردهای برنامه ریزی شده باشد


کنترل خودکار

در یک گردش کار، فعالیت های خاصی می توانند به طور خودکار و بدون هر گونه دخالت انسان، اجرا گردند. فعالیت هایی از جمله: اجرای نگهداری از POB CMDB، اجرای نگهداری از سیستم های خارجی مانند ایجاد کاربر AD یا حساب Exchange، و یا ارسال نامه ای به سهامداران در مورد عملکرد گردش کار و غیره.


ابزاری منحصر به فرد برای بررسی امکان انجام یک فعالیت

هنگامی که یک منبع به عنوان مسئول یک فعالیت تعیین می گردد، تقویم کاربر در POB این اطلاعات را ذخیره می کند. تقویم کاربر را می توان با MS Outlook یا تقویم Notes مطابقت داد؛ چنین قابلیتی، ابزاری بی نظیر را در اختیار فرایند برنامه ریزی قرار می دهد که از طریق آن می توان پیش از تعیین یک فعالیت، امکان انجام آن را بررسی نمود.


کنترل مالی

استفاده کلی از منابع مرتبط با اجرای گردش کار، بر اساس ثبت زمان، استفاده از اقلام، قطعات یدکی و غیره، گزارش داده خواهد شد. همچنین، در صورتیکه مشتری، هزینه لازم را بپردازد، ارقامی مانند شمارمنابعی که می بایست طبق برنامه، مورد استفاده قرار می گرفتند در مقایسه با شمار منابعی که مورد استفاده قرار گرفته اند، اطلاعات مربوط به هزینه کل و حتی پیشنهاد فاکتور، می توانند در دسترس او قرار گیرند.


“علاوه بر منابع انسانی، ما نیازها، وظایف و ترتیب صحیح آنها را تعریف کرده ایم و به 15 گردش کار متفاوت دست یافته ایم که سازگار با اقدامات و بخش های مختلف می باشند. در حال حاضر، گردشهای کاری نه تنها مستند می گردند، بلکه در سیستمی که واقعی بودن آنها را تضمین می نماید- و این موضوع هم برای واحد منابع انسانی و هم برای واحد فناوری اطلاعات نفع بسیاری دارد – حمایت می گردند. در حال حاضر، واحد منابع انسانی دستور شروع فرایند را برای ما ارسال می کند. سپس POB تضمین کننده ادامه همه چیز با ترتیب صحیح می باشد – و ما در زمان مناسب، در صورتیکه چیزی ناتمام مانده باشد، از آن مطلع می شویم.”