گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

مديريت مالی و صورتحساب

مدیریت پایدار اقتصادی، یک نیاز مهم در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات محسوب می گردد و اطلاعات قابل اطمینان از CMDB، امنیت بودجه بندی دقیق، حسابداری، و شارژ کردن، که به عنوان هسته اصلی مدیریت مالی تلقی می شوند را تضمین می نماید.مدیریت امور مالی و صورتحسابهای POB، هزینه های مربوط به خدمات فناوری اطلاعات را به وضوح مشخص می نماید و اطلاعات مالی دقیقی را به منظور حمایت و کنترل برنامه ریزی استراتژیک و تصمیمات حیاتی کسب و کار، فراهم می آورد.همچنین، به منظور تضمین شفافیت هزینه های کلی و عادلانه بودن قیمت گذاری، برای خدمات و هزینه های مربوطه، سریعا صورتحساب، صادر می نماید.

مدیریت امور مالی و صورتحسابهای POB، ابزاری ضروری برای مدیریت فناوری اطلاعات و از طریق آن می توان اظهارات مناسبی را در رابطه با بهره وری اقتصادی خدمات فناوری اطلاعات ابراز نمود. این ابزار برنامه ریزی، بسیار ارزشمند است و سازمان شما را قادر می سازد که تمامی تصمیم گیری های حیاتی کسب و کار و سرمایه گذاری را، بر پایه اطلاعات مالی ایستایی بنا نماید.

 


مزايا برای سازمان شما

سازمان های خدمات فناوری اطلاعات اغلب به عنوان شرکت های تجاری، مورد توجه قرار گرفته اند. لذا، آنها نه تنها نیازمند تطبیق با الزامات قانونی برای بودجه بندی مالی، بلکه نیازمندجلوگیری از انفجار هزینه ها و به حداقل رساندن خطرات، می باشند. مدیریت امور مالی و صورتحسابهای POB (FIM)، ابزاری ضروری برای مدیریت فناوری اطلاعات است و از طریق آن می توان اظهارات مناسبی را در رابطه با بهره وری اقتصادی خدمات فناوری اطلاعات ابراز نمود. این ابزار برنامه ریزی، بسیار ارزشمند است و سازمان شما را قادر می سازد که تمامی تصمیم گیری های حیاتی کسب و کار و سرمایه گذاری را، بر پایه اطلاعات مالی ایستایی بنا نماید. مديريت امور مالی و صورتحساب های POB شفافیت کلی، قیمت گذاری عادلانه و صوتحسابهای موجز و مختصر را به ارمغان می آورد.

مزايا برای کاربر

مديريت امور مالی و صورتحساب های POB، ابزاری را در اختیار کاربر قرار می دهد که توسط آن، قادر به جمع آوری اطلاعاتی مختصر از CMDB و تمامی قوانین مربوط به مدیریت مالی فناوری اطلاعات از جمله مدیریت سطح خدمات، مدیریت منابع و مدیریت پیکربندی می باشد. این امر، کاربران را قادر می سازد تا تجزیه و تحلیل های مالی قابل توجهی را به منظور ایجاد یک دید کلی و روشن به عنوان پایه ای برای برنامه ریزی و فهمی ایستا در رابطه با خدمات فناوری اطلاعات و نیز سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات، انجام دهند. در همین حین، کاربران با ابزاری کارآمد، برای تخصیص هزینه ها و برنامه ریزی منابع، مدیریت دارایی ها و هزینه های مربوط به خدمات صورتحساب، پشتیبانی می گردند.

مديريت امور مالی و صورتحسابها برای حفظ رقابت

حضور دائم در صحنه رقابت، رابطه تنگاتنگی با بهره وری هزینه ها، شفافیت هزینه ها و آگاهی از هزینه ها دارد. داشتن ابزاری برای حمایت از بودجه بندی، حسابداری و شارژ خدمات فناوری اطلاعات بر اساس بهترین روش های ITIL، برای شما جنبه حیاتی داشته و مديريت امور مالی و صورتحسابها ابزاری ثابت شده است که شما را در برنامه ریزی استراتژیک کارآمد، یاری خواهد رساند. این امر،شفافیتی کلی ایجاد، و تهیه صورتحساب سریع و مختصر را تضمین خواهد نمود.

مزایای اثبات شده

سالهاست که Wendia به طور مستمر از ارزیابی های ITIL تحلیلگران Pink Elephant، سرافراز بیرون آمده است. نرم افزار POB با حمایت از بهترین شیوه ها در مدیریت مالی و با توجه به ITIL، مزایای زیر را در اختیار کسب و کار فناوری اطلاعات قرار می دهد:

 • اطلاعات دقیق و منسجم از CMDB
 • اظهارات مناسبی در رابطه با بهره وری اقتصادی خدمات فناوری اطلاعات
 • پشتیبانی از تصمیمات حیاتی مالی و مربوط به کسب و کار
 • توجیه هزینه ها و سرمایه گذاری
 • ابزاری قابل اطمینان با قابلیت پشتیبانی از برنامه ریزی منابع
 • شفافیت هزینه ها و آگاهی از آنها
 • قیمت گذاری عادلانه
 • تخصیص دقیق هزینه و صدور صورتحساب


بودجه بندی

نرم افزارPOB به برآورد کردن هزینه ها و مدیریت آنها، کمک می نماید و اطلاعات دقیقی را در رابطه با تمامی هزینه های احتمالی که ممکن است مربوط به خدمات و منابع سازمان شما باشند، فراهم می آورد. همچنین، خطر هزینه های بیش از حد را به حداقل رسانده، در عین حال، امکان مقایسه هزینه های واقعی با هزینه های پیش بینی شده را نیز در اختیار شما قرار می دهد تا قادر به حصول اطمینان هر چه بیشتر از پیش بینی های بودجه باشید.


حسابداری

نرم افزار POB، از تخصیص هزینه های صرف شده در ارائه خدمات فناوری اطلاعات پشتیبانی می نماید و شما این امکان را خواهید داشت که تجزیه و تحلیل های مالی مختلفی را به منظور پی بردن به میزان بهره وری اقتصادی خدمات فناوری اطلاعات و مناطقی که در آن می توان منابع را حفظ نمود، انجام دهید. بعلاوه، شفاف سازی مالی را نیز به همراه دارد و بدين ترتیب، از مدیریت فناوری اطلاعات به هنگام اخذ تصمیمات حیاتی در رابطه با کسب و کار و امور مالی، پشتیبانی می نماید.


صورتحساب

صدور صورتحساب POB،با مدیریت سطح خدمات POB و مدیریت خرید و موجودی POB، کاملا یکپارچه شده است و ابزار موثری است که شما را در تعریف، ویرایش و تولید صورت حساب برای کالاها و خدمات چه از قرارداد و چه از درخواستهای خرید، یاری می رساند. همچنین، یکپارچه سازی استاندارد با سیستم های مالی (ERP)، صدور سریع و آسان داده ها، به نرم افزار مربوطه می باشد.
نرم افزار POB امکانات ذیل را نیز برای شما به ارمغان می آورد:

 • صدور صورت حساب برای زمان، مواد و هزینه ها
 • صدور صورت حساب برای تمامی هزینه های اضافی
 • مقایسه صورت حساب با شرایط موجود در SLA و یا درخواستهای خرید


یکپارچگی

مدیریت امور مالی و صورتحسابهای POB، به طور کامل با دیگر اعضای خانواده محصولات POB یکپارچه شده است. همچنین، می تواند با برنامه های ديگر از جمله موارد ذیل نیز، یکپارچه گردد:

 • سیستم های مالی / سیستم های ERP
 • سیستم های اداری و برنامه های کاربردی
 • پست الکترونیکی و یا دیگر فناوری های پیام رسانی


نظارت

عملکرد نظارت POB، به عبارت دیگر POB KPI Explorer، این امکان را برای شما فراهم می آورد تا بر هر فرایند، هدف، عملکرد و یا سطح خدمات حیاتی و غیره، نظارت داشته باشید. نرم افزار نظارت، بخش مهمی از فرایند مدیریت خدمات محسوب می گردد و می تواند به طور کاملا مستقلی از سیستم POB، اجرا گردد.


گزارشات

گزينه های مربوط به گزارشات، شما را قادر به ایجاد گزارشاتی در رابطه با هر نوع شاخص کليدی عملکرد می سازند و به شما اطمینان خاطر می دهند که به اهداف کسب و کار خود، دست یافته اید. در دسترس بودن آمار و گزارشات آنلاین، این امکان را در اختیار شما قرار می دهد تا به طور مداوم، بررضایت مشتری، کیفیت خدمات، سودآوری و روند بازار، نظارت داشته باشید.


“من معتقدم که انتخاب POB، سودآورترین سرمایه گذاری است که ما تا کنون انجام داده ایم. دریافت پاداشهایی بزرگ با صرف هزینه هایی نسبتا کوچک”