گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

با تثبیت فرایندهای اداری، حکومتی و نیازهای همواره رو به رشد، فناوری اطلاعات برای عموم مدیران، از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار گردیده است. در عین حال، پیچیدگی و ناهمگونی فرآیندها در دولت فدرال، استانها و سطح شهری و نیز تقاضا برای بهره وری اقتصادی و تمرکز بر مشتری، همه و همه، چالشهایی واقعی برای سازمان های IT در بخش دولتی، به شمار می آیند.

معرفی روشن فرآیندهای تعریف شده و راه حلی انعطاف پذیر که حامی اجرای بهترین روشهاست، راه را برای IT در اجراهای دولتی هموار نموده است و اینگونه می تواند با اطمینان بیشتر به امور مدیریت، مشتری مداری دائمی و بهبود علنی کیفیت خدمات، بپردازد.

چگونگی بهره بری سازمانهای IT دربخش دولتی از مجموعه ابزار Wendia:

  • مدیریت وقایع و مشکلات:

افزایش بهره وری با پردازش سریع و حذف وقایع

  • مرورگر شاخص های کليدی عملکرد:

اندازه گیری و تجزیه و تحلیل KPI ها برای شفافیت بیشتر، کنترل عملکرد کارآمد و مدیریت کیفیت

  • پیکربندی و مدیریت دارایی:

شناسایی، ثبت نام و مدیریت اجزاء فناوری اطلاعات (سخت افزار، نرم افزار و مستندات) برای به دست آوردن یک دید کلی از زمان واقعی دقیق و بهبود برنامه ریزی استراتژیک