گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

انعطاف پذيری با استفاده از امکانات نرم افزار

انعطاف پذيری يک نياز است

نرم افزار POB همواره انعطاف پذيری را به عنوان مزيت رقابتی خود در طراحی در نظر گرفته است. ما می دانيم که شما نيازمند اتصال و تبادل اطلاعات با منابع متفاوتی از جمله پايگاه های داده، بستر ها و محصولات ديگر می باشيد. برخی از اين فرآيندها ممکن است در ابر و يا در مرکز شما باشند. ولی تمامی آنها بی همتا و نيازمند يک راهکار نرم افزاری انعطاف پذير برای تطابق با نيازمندی های شما هستند. و برای POB، انعطاف پذيری به معنای روزهای زيادی برای اختصاصی سازی جهت انطباق با فرآيندهای کسب وو کار شما نمی باشد، انعطاف پذيری به عنوان پايه ای توسعه ما همواره وجود داشته است.

نرم افزار POB با فرآيندهای کسب و کار شما سازگار است

فرآيندهای کسب و کار شما همانند کسب و کارتان بی همتا می باشند. آنها در مدت زمان طولانی ايجاد شده اند و در حال حاضر بر اساس نياز شما می باشند. ما اين موضوع را درک می کنيم. برای همين ما شما را اجبار به خريد يک نرم افزار آماده نمی نماييم. شما می توانيد از POB در ابر و يا در مرکز داده خود بهره مند شويد. هدف ما سازگاری با فرآيندهای کسب و کار شما می باشد، نه سازگاری شما با فرآيندهای کسب و کار ما.