گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

سرعت کسب و کارها روز به روز در حال افزايش می باشد. ما همواره در ارائه نسخه های جديد POB، با سرعت بالا متعهد بوده ايم و در حال حاضر نيز اين امر سريعتر صورت می پذيرد. محيط .NET به عنوان يک محيط معماری باز نيز به ما فرصت های زيادی برای توسعه داده است.

منظور ما از سرعت، سرعت در تحويل نيز می باشد. نرم افزار ما با استفاده از متودولوژی های استقرار سريع، نصب و راه اندازی می گردد. اندازه گيری ما در اين حوزه بر اساس روزها و هفته ها است و نه ماه ها. همين امر در خصوص ارتقاء نرم افزار نيز مصداق دارد. به طور کلی، ارتقاء به نسخه جديد معمولا با هزينه های زيادی همراه است، مخصوصا زمانی که اختصاصی سازی در آن اتفاق افتاده باشد. نرم افزار بر اساس تکنولوژی استوار شده است که مسير ساده ای را برای ارتقاء فراهم می آورد حتی در صورتی که شما نرم افزار را بر اساس نيازهای خود اختصاصی سازی کرده باشيد. ما بر اين عقيده هستيم که ارتقاء نرم افزار نيازمند تيمی از مهندسين و مشاورين برای بازمهندسی نرم افزار نمی باشد. در 20 سال گذشته، ما تعداد زيادی ارتقاء نرم افزار داشته ايم، و مشتريان ما بالاخص قدردان سادگی ارتقاء ارائه شده توسط ما بوده اند.

نصب اختصاصی به معنای نصب سريع

مزيت ما برای يک ابزار سازمانی به انعطاف پذيری POB اين است که می توانيم نصب و راه اندازی آن را بر اساس فرآيندهای اختصاصی سازمان شما و راهکارهای نرم افزاری فعلی، تطبيق دهيم. ما تنها نرم افزار را نصب نمی کنيم و سپس تيمي از مهندسين را برای تطبيق آن به سازمان شما بفرستيم. ما پيش از شروع به کار مدت زمان کوتاهی را برای شناسايي محيط شما، نيازها و اهدافتان صرف می کنيم. و چون ما کار اصلی را پيش از شروع انجام داده ايم، می توانيم POB را به سرعت در محيط شما راه اندازی کنيم. انتخاب يک راهکار جديد همواره سخت می باشد، چرا می بايستی مدتی طولانی برای کارکرد کامل آن نيز صبر کرد؟