گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

ارتقاء رايگان نرم افزار

بازار نرم افزارهای مديريت خدمات فناوری اطلاعات به گران بود و پيچدگی شهرت دارند.

به عنوان يک مشتری POB، شما می توانيد همواره به نسخه بعدی POB ارتقاء داشته باشيد و از مزايای آخرين ويژگي های افزوده شده به آن بهره مند شويد، بدون هزينه افزودنی. نرم افزار POB دارای شاخصه برتر ارتقاء ساده و بدون هزينه می باشد – معمولا مشتريان ما می توانند به سادگی آخرين نسخه نرم افزار را از سرورهای ما دريافت و توسط خودشان نصب کنند.

ارتقاء به نسخه آينده POB به صورت خودکار انجام می شود و لزوما نيازمند تيمی از مشاوران و مهندسين نمی باشد. در 20 سال گذشته، ارتقاء های نرم افزاری زيادی داشته ايم و مشتريان ما علی الخصوص سادگی ارتقاء ما را تقدير می کنند.

به يادداشته باشيد: توسعه POB بر اساس نياز مشتری صورت می پذيرد. اين بدان معناست که شما به عنوان مشتری، تأثير به سزايي در تعيين ويژگی های انتشار يافته در نسخه های آينده خواهيد داشت.