گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

درخواست جلسه

نام شرکت (الزامی)

نام شخص (الزامی)

آدرس وب سايت

پست الکترونيک (الزامی)

تلفن تماس (الزامی)

زمان مورد نظر
 کمتر از 3 روز کمتر از 7 روز کمتر از 15 روز کمتر از 30 روز کمتر از 45 روز کمتر از 60 روز

نرم افزارهای مورد نظر
 Wendia POB ManageEngine ServiceDesk Plus ManageEngine IT360 ManageEngine Applications Manager ManageEngine OpManager ManageEngine OpStor ManageEngine Password Manager Pro ManageEngine Firewall Analyzer

توضيحات