گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

پرسشنامه نيازمندی وب سايت

نام شرکت (الزامی)

نام شخص (الزامی)

آدرس وب سايت

پست الکترونيک (الزامی)

تلفن تماس (الزامی)

لطفا شرح مختصری از شرکت خود ذکر نماييد. در صورت امکان، چشم انداز و مأموريت شرکت را قيد نماييد. (الزامی)

آيا فايل مناسبی از نماد شرکت در اختيار داريد؟

رنگ سازمانی شما چيست؟

وضعيت ميزبانی وب سايت شما چگونه است؟
 ميزبانی ويندوز 2003 ميزبانی ويندوز 2008 ميزبانی لينوکس بدون فضای وب

لطفا فهرستی از وب سايت های مورد علاقه خود و مرتبط با فعاليت سازمان خود را ارائه دهيد.

لطفا يک نمونه از مخاطبان خود را معرفی نماييد. عموما مخاطبان شما از وب چه استفاده اي مي نمايند؟ اطلاعاتی در مورد آنها ارائه دهيد از قبيل سن، سطح درآمد، حوزه فعاليت و ...

اقدام اصلی که کاربر شما در زمان ورود به وب سايت انجام می دهد چيست؟
 خريد جستجوی اطلاعات عضويت

دلايل عمده ای که مخاطب می تواند خدمات شما را نسبت به رقبا برگزيند چيست؟
 قيمت خدمات ارزش

چند شاخص اصلی برای درک مخاطبان خود از وب سايت را شرح دهيد. برای مثال پرستيژی، دوستانه، دارای شخصيت حقوقی و رسمی، تفکر به آينده، نوآوری و ... آيا اين درک نسبت به وضعيت فعلی متفاوت است؟

آيا سازمان شما دارای يک مشخصه خاص می باشد که بايد در وب سايت لحاظ گردد؟ در صورت وجود آن را ارائه دهيد.

آيا وب سايت مورد بايد دارای بخش های تعاملی باشد؟
 فروشگاه آنلاين تالار گفتگو نظرسنجی فرم های تعاملی به اشتراک گذاری دريافت نظرات از کاربران

آيا می خواهيد در وب سايت از ساير رسانه های ديجيتالی مانند ويدئو، انيميشن و ... استفاده نماييد؟
 بله خير

آيا وب سايت مورد نياز، بايد به هيچ يک از نرم افزارهای کنونی سازمان شما مانند مديريت مشتريان، مالی، انبارداری، حقوق و دستمزد، مديريت اسناد و ... متصل شود؟
 بله خير

ساير اطلاعاتی که در نيازسنجی وب سايت شما، ما را ياری می دهد ذکر کنيد.