گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

با استفاده از ابزار ServiceDesk Plus می توانيد کليه گزارش های خود را بدون نياز به ابزار ديگری دريافت کنيد. گزارشات از پيش تعريف شده، تعريف گزارشات جديد، ايجاد زمانبندی برای توليد گزارش، انواع خروجی ها، ارسال گزارش از طريق پست الکترونيک و … همگی در ابزار فراهم می باشند.

ابزار در حدود 150 گزارش از پيش تعريف شده را در اختيار شما می گذارد که برخی از آنها عبارتند از:

  • گزارش بر اساس کليه فاکتورهای درخواست ها
  • گزارش عدم رعايت توافق نامه سطوح خدمات
  • گزارش بر اساس مشکلات
  • گزارش بر اساس مشکلات در حال بررسی
  • گزارش بر اساس تغييرات
  • گزارش بر اساس تغييرات در حال بررسی
  • گزارش نظرسنجی
  • گزارش دارايي ها
  • گزارش مميزی و …

در هر طبقه بندی امکان دريافت گزارش بر اساس دپارتمان، سطح، نوع، تأثير و اولويت وجود دارد.

SDP50

امکان ايجاد گزارشهای اختصاصی در صورتی که گزارش های موجود در سيستم برای شما کافی نباشند وجود دارد. امکان ايجاد گزارش بر اساس کليه ماژول ها در سيستم وجود دارد. گزارش ها در انواع جدولی، ماتريسی و يا خلاصه گزارش قابل تنظيم و فيلدهای مورد نياز به همراه کليه مرتب سازی و فيلترها بر اساس آنها در دسترس می باشند. در صورتی که ابزارهای در اختيار برای ايجاد گزارش مد نظر کافی نباشند، می توانيد به سادگی Query های موجود را تغيير و گزارش مورد نياز را توليد نماييد.

SDP51

در صورت نياز می توانيد گزارشات تعريف شده را در بازه های زمانی مورد نياز و يا در تاريخ های خاصی به صورت خودکار اجرا و نتايج آن را به افراد ذينفع از طريق سيستم ارسال نماييد.

SDP52