گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

با استفاده از پايگاه دانش می توانيد پاسخ مشکلات عمومی مشتريان خود را، بدون نياز به تماس با واحد پشتيبانی و از طريق پورتال در اختيار آنها قرار دهيد.

پايگاه دانش مبتنی بر وب نرم افزار ServiceDesk Plus، به مشتريان امکان می دهد تا پاسخ سئوالات خود را در طبقه بندی های از پيش تعيين شده مشاهده نمايند. مشتری با استفاده از کليدواژه می توانيد در راهکارهای ارائه شده جستجو نمايد و در نهايت راهکارهايي که تعداد بازديد کننده بيشتری داشته اند را مورد استفاده قرار دهد. پايگاه دانش قابليت مديريت سطوح دسترسی را نيز دارا می باشد تا بتوانيد اطلاعات حساس مربوط به پيشخوان خدمات را به اين طريق در اختيار عموم قرار ندهيد.

SDP05-1024x486

ويژگی ها

 • پايگاه دانشی مطمئن برای به اشتراک گذاری اطلاعات با مشتريان
 • فرآيند تأييد اطلاعات پيش از درج نهايي در پايگاه دانش برای پيشگيری از اضافه شدن پاسخهای نادرست
 • گروه بندی موضوعات در طبقه بندی و زير طبقه بندی های از پيش تعريف شده برای دسترسی ساده تر
 • جستجو در موضوعات با استفاده از کليدواژه مورد نياز
 • محدوديت دسترسی مشتريان و کاربران عادی برای دسترسی به سئوالات و اطلاعات پيچيده و محرمانه
 • ابزاری کامل برای ايجاد پايگاه دانش مختص افراد شاغل در پيشخوان خدمات

SDP06-1024x503

مزايا

 • کاربران نهايي می توانند پاسخ سئوالات خود را بدون محدوديت زمانی از طريق پورتال دريافت کنند
 • کاهش پاسخگويي به سئوالات تکراری در واحد پشتيبانی
 • به اشتراک گذاری موثر دانش باعث افزايش بهره وری کلی می گردد
 • به سادگی قابل استفاده و مديريت می باشد
 • کاهش زمان پشتيبانی و افزايش خدمات به مشتريان نهايي