گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

برای اسکن دارايي های خود ديگر نيازی به خاموش کردن فايروال، بازکردن پورت ها و يا فعال کردن WMI نمی باشد. با استفاده از Agent ابزار، می توانيد مشکلات مربوط به تنظيمات شبکه را به حداقل برسانيد.

مزايای نرم افزار

  • سادگی در نصب، آموزش و به کارگيری
  • امکان اسکن دارايي های خارج از شبکه محلی
  • شناسايي شبکه راه دور با دقت بيشتر

SDP35-1024x549

اسکن دارايي توزيع شده

با استفاده از اسکن توزيع شده، می توانيد شبکه های راه دور را در همان محل اسکن و تنها تغييرات دارايي ها را به مرکز منتقل کنيد.

مزايای نرم افزار

  • شناسايي دارايي های شبکه های دور، بدون دخالت کاربران
  • تغييرات به صورت خودکار به محل مرکزی منتقل می شوند

SDP36-1024x549