گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

با استفاده از فرآيند مديريت مشکلات می توان آنها را ريشه يابی نمود و از بروز مجدد آنها جلوگيری کرد.

شناسايي مشکل

تحليل روند کليد اصلی شناسايي مشکل می باشد. تحليل روند به شما امکان می دهد تا بتوانيد رويکرد پيشگيرانه نسبت به مشکلات داشته باشيد و در نتيجه مشکلات را در کمترين زمان ممکن مرتفع نماييد. گزارش ساز ابزار به شما امکان می دهد تا وقايعی که تکرار می شوند را شناسايي و مشکل مرتبط را در سيستم جهت رفع آن ايجاد نماييد.

ثبت مشکل

ثبت مشکل بسيار حائز اهميت می باشد، از آنجا که کليه اطلاعات لازم و نتيجه گيری های انجام شده از واقعه بايد به درستی در زمان ثبت مشکل، وارد شوند. برای جلوگيری از ورود مشکل به صورت تکراری، کافی است در مشکلات ثبت شده گذشته جستجو نماييد.

SDP19-1024x504

طبقه بندی

طبقه بندی مشکلات برای پيشگيری از ابهامات ضروری می باشد. ابزار ServiceDesk Plus به شما امکان می دهد که مشکلات بر اساس وقايع متناسبشان طبقه بندی شوند تا کارشناسان فرآيند مديريت مشکل، اطلاعات متناظری با کارشناسان فرآيند مديريت وقايع داشته باشند. زمانی که تعداد وقايع افزايش می يابند، طبقه بندی مشکلات مرتبط دشوار می شود و به اين ترتيب جستجو بر اساس طبقه بندی و ارتباط مشکلات با وقايع ساده تر می شود.

SDP20-1024x492

اولويت بندی

امکان تمرکز بر روی مشکلات اصلی کسب و کار با استفاده از اولويت بندی آنها وجود دارد. فوريت و تأثير يک مشکل در کسب و کار تعيين کننده اولويت حل يک مشکل می باشند. زمانی که يک مشکل ناشی از يک واقعه باشد، مقادير فوريت، تأثير و در نهايت اولويت بندی واقعه مذکور به مشکل منتقل و باعث می شود زمان کمتری در ثبت مشکل به کار برده شود.

SDP21

تحقيق و تشخيص

تحقيق در خصوص يک مشکل باعث می شود تا ريشه مشکل سريعتر شناسايي شود و سرويس ناکارآمد زودتر به وضعيت عادی بازگردد. تحليل تأثير، ريشه مشکل و همچنين علائم آن باعث می شود تا راه حل مشکل ارائه شوند. با اطلاع رسانی به کاربران از علائم مشکل، می توان از ثبت وقايع مشابه جلوگيری نمود.

SDP22-1024x458

راهکار

تشخيص صحيح ريشه مشکل باعث می شود تا مشکل به يک واقعه شناسايي شده تبديل شود و راهکار آن ثبت گردد. ابزار ServiceDesk Plus به شما امکان می دهد راهکار را به سه طبقه واقعه شناسايي شده، راه حل موقت و يا راه حل نهايي دسته بندی نماييد.

SDP23-1024x427

خاتمه

خاتمه يک مشکل از آنجا که نشان دهنده ايجاد رضايتمندی کامل مشتری شده می باشد بسيار اهميت دارد. با استفاده از ابزار می توانيد مطمئن شويد که کليه وقايع مرتبط با يک مشکل پيش از بسته شدن آن خاتمه يافته است و راه حل نهايي ارائه گشته است.

SDP24