گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

امکان نگهداری فهرستی از قراردادها و اطلاع از تاريخ پايان آنها با استفاده از ابزار موجود می باشد.

یکی از اقدامات اصلی واحد خدمات فناوری اطلاعات سازمان، مميزی قراردادها با شرکت های ارائه دهنده خدمات می باشد. قراردادها شامل انواع گوناگونی از قبيل قرارداد پشتيبانی، قرارداد نگهداری سالانه، قرارداد اجاره سخت افزار و … می باشد. مديريت قرارداد به شما امکان می دهد تا اطلاعاتی از قبيل طرف قرارداد شرکت ارائه دهنده خدمات، نوع پشتيبانی ارائه شده و دارايي های که شامل قرارداد می شوند را در ابزار نگهداری کنيد. علاوه بر اين، می توانيد از زمان انقضای قرارداد اطلاع کسب کنيد و مستندات مورد نياز قرارداد را در آن به صورت فايل ضميمه ذخيره کنيد.

ويژگی ها

  • کنترل و نگهداری قراردادها در يک محل
  • نگهداری اطلاعات فروشندگان و اطلاعات تماس هر يک
  • شناسايي دارايي هايي که در قرارداد مورد پشتيبانی هستند
  • تنظيم اخطار از طريق پست الکترونيک در زمان انقضاء قرارداد
  • ضميمه نمودن نسخه ای از اصلی قرارداد به صورت الکترونيکی
  • جستجو در پايگاه داده قراردادها

مزايا

  • ابزار به شما امکان می دهد تا قرارداد را در زمان مناسب تمديد نماييد
  • دسترسی ساده به اطلاعات قرارداد از قبيل دارايي ها و نوع پشتيبانی

SDP42