گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

هر کسب و کار، نيازمند اطلاع از کالای مورد نياز برای خريد، هزينه خريد، و فروشنده آن می باشد. با استفاده از اين اطلاعات می توان هزينه ها را کاهش داد و قوانين را به اجرا در آورد. ابزار به شما مجموعه ای از امکانات برای مديريت سفارش خريد می دهد.

ويژگی ها

  • نگهداری فهرست کاملی از محصولات مورد استفاده در سازمان که توسط بخش اسکن دارايي ها ايجاد می شود
  • نگهداری فهرست گروهی از فروشندگان يک محصول خاص به همراه قيمت هر يک
  • ايجاد سفارش خريد برای يک فروشنده خاص و تبديل اين سفارش خريد در نهايت به يک دارايي در نرم افزار
  • تنظيم خودکار فيلدهای سفارش خريد از قبيل نام سازمان، آدرس صورتحساب، آدرس دريافت کالا، نرخ ماليات و …
  • دريافت گزارش از سفارشات در حال انجام و همچنين انجام شده
  • جستجو در پايگاه داده کاملی از سفارشات خريد
  • امکان تحليل خريدهای انجام شده برای مذاکره بهتر با فروشندگان مختلف

مزايا

  • خريد متمرکز از خريد تکراری در سازمان جلوگيری می کند
  • امکان مقايسه قيمت فروشندگان مختلف يک محصول پيش از خريد آن
  • ارسال سفارش خريد از طريق ابزار به صورت پست الکترونيک

SDP40