گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

ابزار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ServiceDesk Plus)

شرکت ManageEngine يکی از شرکت های زير مجموعه Zoho Corp.، در حوزه نرم افزارهای تخصصی مديريت فناوری اطلاعات می باشد که بيش از يک دهه، پاسخ دهنده نيازمندی سازمان ها در بيش از 200 کشور بوده است. امروزه اين شرکت توانسته است به طور متوسط روزانه بالغ بر 1000 مشتری راضی به صورت ماهانه به مشتريان خود اضافه کند، که تعداد زيادی از آنها در ميان 500 شرکت برتر نشريه Fortune می باشند. اين شرکت در کنار راهکارهای متفاوتی که ارائه می دهد، توانسته است راهکار مناسبی برای افزايش بهره وری سازمان ها در حوزه مديريت خدمات فناوری اطلاعات و با استفاده از ابزار ServiceDesk Plus ارائه نمايد.

اين ابزار مبتنی بر وب، راهکار تلفيقی از امکانات متفاوت می باشد که توانسته است مورد اطمينان بيش از 20000 مدير فناوری اطلاعات برای مديريت پيشخوان خدمات سازمان ها و مديريت دارايي های آنها باشد.

با تلفيق فرآيندهای استاندارد ITIL از جمله مديريت وقايع، مديريت مشکلات، مديريت تغييرات، مديريت پيکربندی اقلام سازمان و … در اين ابزار، امکان افزايش بهره وری پيشخوان خدمات و در نتايج افزايش رضايتمندی مشتريان، حاصل شده است.

خدمات قابل ارائه توسط گروه فناوری پرند

 • نصب و راه اندازی نرم افزار
 • استقرار نرم افزار (ايجاد تغييرات مد نظر سازمان در فرم ها، گردش کار ها و اطلاعات پايه)
 • نصب راهنمای فارسی نرم افزار
 • ايجاد راهنمای مصور مالتی مديا برای بخش های مورد نياز
 • برگزاری دوره آموزش کاربری و مديريت نرم افزار
 • بومی سازی نرم افزار به زبان فارسی در تمامی بخش ها
 • نمايش تاريخ شمسی در تمامی بخش های نرم افزار
 • نمايش نرم افزار به شکل صحيح مورد نياز زبان فارسی (راست به چپ)
 • اتصال نرم افزارهای سازمان به ServiceDesk Plus از دو روش REST و Servlet
 • ايجاد گزارشات مد نظر سازمان با استفاده از نرم افزار
 • پشتيبانی از نرم افزار شامل
 • رفع مشکلات احتمالی در کمترین زمان ممکن (حداکثر 48 ساعت پس از اعلام کارفرما)
 • مشاوره و پشتيبانی نرم افزار در محل کارفرما

خدمات توسعه ای نرم افزار

 • امکان ايجاد گردش کارهای دايناميک
  در صورتی که سازمان مبتنی بر سايت های متفاوتی باشد (برای مثال شعب، سرپرستی، مناطق مديريتی و …)، امکان تعريف پست های سازمانی در مراکز مديريتی و دريافت تأييديه از پست های سازمانی مراکز مديريتی افراد، بر اساس شاخص های متفاوت فرم های درخواست و همچنين چارت سازمانی می باشد.
 • امکان اختصاص درخواست های دايناميک
  امکان اختصاص درخواست به کارشناسان و يا گروه های کارشناسی بر اساس شاخص های متفاوت فرم های درخواست، برای مثال بر اساس نوع انتخاب يک فيلد در نرم افزار، بازه مقداری يک فيلد و …
 • امکان به روز رسانی CMDB بر اساس فرم های درخواست
  در صورتی که نتيجه فرم های درخواست، می بايستی در اقلام پيکربندی، به روز رسانی شود، امکان انجام به روز رسانی بر اساس فيلدهای تعريف شده در CMDB موجود می باشد.
 • امکان غير فعال سازی فرم بر اساس قواعد کسب و کار
  در صورتی که سازمان شما نيازمند غير فعال سازی فرم ها بر اساس قواعد خاصی باشد، برای مثال نيازمند غير فعال سازی درخواستی در صورتی که درخواست بيش از 2 مرتبه در ماه ارسال شده باشد، ميسر است.
 • امکان توسعه فيلدهای اطلاعاتی بر اساس پايگاه های داده ثالث
  در صورتی که نياز باشد داده های قابل انتخاب يک فيلد در ابزار، از داده های يک پايگاه داده ثالث تغذيه شود، اين امکان توسط فيلدهای Autocomplete قابل پياده سازی می باشند.
 • اعتبار سنجی فيلدهای ورود اطلاعات
  در صورتی که نيازمند به اعتبارسنجی فيلدها بر اساس قواعد خاصی باشيد، مانند کدملی – شماره حساب – کد پستی – شماره سپرده و …، اين امکان قابل پياده سازی می باشد.
 • يکپارچه سازی فرم های درونی و بيرونی
  در صورتی که سازمان شما نياز داشته باشد فرم های داخل ابزار، بر اساس وضعيت يکديگر ايجاد و يا خاتمه يابند، و يا با نرم افزارهای BPMS ديگر و يا محيط های عملياتی مانند SharePoint يکپارچه سازی شود، اين امکان قابل انجام می باشد.
 • يکپارچه سازی با پيامک
  درخواست های فوری شما قابل ارسال از طريق بستر پيامک می باشد. بستر مورد نظر بسته به نياز سازمان بر اساس GSM Modem های قابل پشتيبانی و يا بسترهای اينترنتی می باشد.
 • يکپارچه سازی با IP PBX
  در صورتی که سازمان شما مجهز به سيستم های IP PBX باشد، امکان يکپارچه سازی اين ابزار و داده های درخواست کنندگان برای نمايش اطلاعات فرد تماس گيرنده با پيشخوان خدمات شما می باشد.
 • گزارشات با استفاده از داده های بيرونی
  در صورتی که سازمان شما نيازمند دريافت گزارشاتی باشد، می توانيد با استفاده از توسعه های انجام شده، داده های بيرونی و يا تحليل های خارج از سيستم را به گزارشات خود بيفزاييد.