گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

واحد های کسب و کار بخش هایی از سازمان هستند که به صورت مستقل برای مديریت محصولات و خدمات عمل می کنند. برای مثال، بخش های مختلفی در یک بانک هست – بخش حساب های پس انداز و جار، کارت های اعتباری و پيش پرداخت، وام، بيمه و …

نرم افزار SupportCenter Plus چگونه کمک می کند؟

واحد های کسب و کار در SupportCenter Plus بر اساس یک ايده ساده مدل شده اند، که هر واحد کسب و کار یک یا چند خدمت / محصول را مدیریت می کند. هر بخش سازمان برای ارائه خدمات و یا محصولات به مشتریان نهایی کار می کنند. هر بخش اعضاء (کارشناسان) مجزایی دارد تا بتوانند پاسخگوی سئوالات مشتریان خود باشند. بر این اساس کلیه تنظیمات از طبقه بندی ها، اولویت ها، مراحل و موارد پیچیده مانند فیلدهای اختصاصی، نواحی زمانی، سطح توافقنامه خدمات و غيره می توانند بر اساس نياز واحد های کسب و کار تنظیم شوند. به علاوه، امکان تنظیم ایمیل های مجزا برای هر واحد کسب و کار در راستای مسيریابی خودکار درخواست ها به واحد های کسب و کار ایجاد نمود.

مزايای آن چيست؟

  • واحدهای کسب و کار فراهم کننده یک جداکننده منطقی میان بخش ها هستند، که برای ساده سازی پاسخگویی مرکز تماس یاری می رسانند.
  • به سازمان برای ایجاد یک راهکار مرکز تماس برای کلیه بخش ها یاری می رساند

SCP3

گروه ها

گروه ها برای طبقه بندی تیم پشتیبانی برای درخواست های ورودی به صورت طبقه بندی شده و توزیع شده یکنواخت میان کارشناسان پشتیبانی استفاده می شود. برای مثال، کارشناسان پشتیبانی زیرمجموعه گروه گارانتی می توانند درخواست های مربوط به گارانتی را مدیریت کنند.

شما می توانید آدرس ایمیل گروه پشتیبانی مربوطه را تنظیم نمایید، که درخواست های سرویس از طریق ایمیل را به گروه پشتیبانی مربوطه انتقال می دهد. برای مثال، در صورتی که “گارانتی” بر اساس آدرس ایمیل support@acmesupport.com تنظیم شده باشد، درخواست های ارسال شده به این گروه به صورت خودکار به گروه “گارانتی” مرتبط می شوند. در زمان پاسخگویی به درخواست های ارسالی به اين گروه، آدرس فرستنده معادل آدرس فرستنده آن گروه خواهد بود.

در صورتی که ایمیلی برای گروه تنظیم نشده باشد، درخواست ها بر اساس تنظیمات ایمیل واحد کسب و کار مدیریت می شوند.