گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

نرم افزار SupportCenter Plus به شما اجازه می دهد تا اطلاعات مربوط به مشتری را در نرم افزار مديريت نماييد. يکپارچه سازی مديريت حساب و پيشخوان پشتيبانی، به شما يک ديد کلی از روابط با مشتری می دهد. اين مخزن متمرکز به تيم شما امکان می دهد تا داده ها در سطح حساب ها، سطوح توافقنامه خدمات، اطلاعات تماس کاربران و جزئيات محصول را داشته باشيد. شما می توانيد اطلاعات تماس را با استفاده از Microsoft Outlook در نرم افزار درون ريزی نماييد.

ويژگی ها

 • مديريت حساب های مشتريان از يک محل واحد.
 • پيگيری اطلاعات و جزئيات تماس مشتريان.
 • ذخيره سازی اطلاعات مشتری از جمله نام کاربری، شرکت، شماره تلفن، آدرس، وب سايت، آدرس ايميل، توافقنامه های سطح خدمات و غيره.
 • تعريف حساب ها و زير شاخه های هر يک در يک ساختار درختی.
 • مرتبط ساختن تماس گيرندگان مرتبط در يک حساب واحد.
 • استفاده از فيلدهای پيش فرض پايگاه داده و يا امکان افزودن فيلدهای مورد نياز جديد.
 • مشاهده و ويرايش کليه تراکنش های صورت گرفته از قبيل ايميل، درخواست ها، چت ها و تماس های تلفنی به صورت متمرکز

مزايا

 • دسترسی فوری به کليه تعاملات پشتيبانی در هر زمان و هر جا.
 • افزايش بهره وری و ارائه خدمات به مشتريان با سرعت بيشتر با استفاده از اطلاعات تماس آنها در دسترس و ساده.
 • تأييد شخصيت مشتريان و ارائه خدمات به مشتريان دارای صلاحيت.
 • تطبيق نيازهای بی همتا برای مشتری شما با نگهداری تاريخچه موثری از تعاملات کاربران.
 • پيگيری تاريخچه پشتيبانی کاربر برای ايجاد فرصت های فروش بيشتر.

همسان سازی داده های کنونی

نرم افزار SupportCenter Plus می تواند با ابزارهای CRM ديگر شما که بر روی فرآيند فروش تمرکز دارند، هماهنگ شود. شما می توانيد داده های ميان دو سيستم را با استفاده از CSV همسان سازی نماييد. فرآيند همسان سازی به اين شرح می باشد.

برنامه ريزی خودکار

شما می توانيد فرآيند همسان سازی را به صورت خودکار برنامه ريزی کنيد تا کليه تغييرات انجام شده در ابزار CRM به صورت خودکار به SupportCenter Plus انتقال يابد.

SCP5

پيگيری زمان

برنامه زمانی به شما اجازه می دهد تا مدت زمان صرف شده کارشناسان بر روی درخواست ها را مشاهده کنيد. از لحاظ پشتيبانی مشتريان، پيگيری زمان برای ارائه صورتحساب در قبال خدماتی که قابليت فاکتور شدن را دارند، حائز اهميت است.

با توجه به پيگيری زمان موثر، شما می توانيد مدت زمان صرف شده بر روی درخواست را تحليل نماييد و روش های بهتری برای ارتقاء خدمات ارائه شده به مشتری، جستجو کنيد.

صدور صورتحساب مشتری

ثبت زمان به مديريت قراردادها وابستگی شديدی دارد، که در خصوص ساعت های خريداری شده توسط مشتری، تعداد وقايعی که مشتری می تواند برای حل درخواست سرويس ثبت کند، می باشد. ثبت زمان بر اساس مدت زمان صرف شده بر روی وقايع و يا تعداد وقايع ثبت شده محاسبه می شود.

نوع پشتيبانی ارائه شده به مشتری و ساعات صرف شده بر روی درخواست می تواند تعيين و گزارش های مربوطه به صورت دوره ای برای مشتری ارسال گردد.

جزئيات هزينه های کارشناس پشتيبانی زمانی قابل تعيين می باشد که درخواست توسط کارشناس حل شده باشد.