گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

نرم افزار SupportCenter Plus دارای يک ماژول مديريت دانش برای مستند سازی بهترين روش ها و راهکارهای معمول برای مشکلات عمومی در يک پايگاه دانش آنلاين می باشد. پايگاه دانش به عنوان يک رسانه موثر اشتراک دانش، در ساده سازی پشتيبانی بر اساس دانش و کمک کننده در مديريت دانش موثر می باشد.

ويژگی ها

نرم افزار SupportCenter Plus ويژگی های ذيل را در حوزه مديريت دانش ارائه می دهد:

 • ايجاد پايگاه دانش مورد نياز به سادگی
 • پايگاه دانش قابل جستجو، با استفاده از کليد واژه های مشخص شده
 • جداسازی پايگاه دانش مورد نياز درخواست کنندگان نهايي و کارشناسان سازمان
 • گروه بندی پايگاه دانش بر اساس موضوعات و زير موضوعات برای دسترسی آسان تر
 • دسترسی به راهکارهای پر مخاطب و اخير با استفاده از نمايش های از پيش تنظيم شده

مزايا

 • انجام امور تکراری با استفاده از يک پايگاه دانش متمرکز پيشگيری می شود.
 • به اشتراک گذاری دانش باعث ارتقاء بهره وری در کل می گردد.
 • درخواست کنندگان، پاسخ های مشابهی را بدون لحاظ نمودن کارشناس پاسخ دهنده دريافت می کنند.
 • تعداد پاسخ گويي بيشتر در اولين تماس.
 • درخواست کنندگان می توانند پاسخ درخواست های خود را با استفاده از مرورگر وب، به صورت 24*7 دريافت نمايند.
 • باعث کاهش بار کاری پيشخوان خدمات می شود.

SCP7