گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

نرم افزار ManageEngine OpManager یک نرم افزار مدیریت شبکه و مرکز داده می باشد که به سازمان های بزرگ، ارائه دهندگان خدمات و شرکت های متوسط و کوچک در مديريت مراکز داده و زيرساخت فناوری اطلاعات آنها، به صورت موثر و کم هزينه، ياری می رساند. گردش کارهای خودکار، موتورهای اخطاردهی هوشمند، قوانين اکتشاف قابل تنظيم و قالب های قابل توسعه به تيم های فناوری اطلاعات در نظارت 24 در 7 سيستم های خود در کوتاه ترين زمان ممکن ياری می رساند.

 


مديريت شبکه

 • نظارت سلامت شبکه
 • نظارت VoIP
 • طراحی نقشه شبکه
 • نظارت WAN RTT
 • مديريت پيکربندی شبکه
 • آناليز ترافيک شبکه


مديريت سرور

 • نظارت سرور
 • نظارت VMWare
 • نظارت Hyper-V
 • نظارت Citrix XenServer
 • نظارت سلامت سرور


مديريت کارايي و مشکلات

 • ابزارهای نظارت شبکه
 • خودکارسازی چرخه کار فناوری اطلاعات
 • پردازش SNMP Trap
 • نظارت لاگ Windows Event
 • نظارت Syslog
 • گزارش کارايي شبکه


مديريت مرکز داده

 • نقشه سه بعدی مرکز داده
 • مديريت سيستم ها
 • مديريت مرکز داده


مقياس پذيری سازمانی

 • نسخه ويژه سازمان های بزرگ
 • نظارت شبکه سازمانی
 • مقياس پذيری در نظارت سازمانی
 • نظارت شبکه های راه دور
 • آناليز ريشه ای مشکلات
 • پايگاه داده مديريت پيکربندی


استقرار ساده

 • اکتشاف خودکار شبکه
 • تعيين قوانين اکتشاف
 • قالب های نظارت